Skip directly to content

temas sonrası profilaksi

a. İnfluenza

 • Temas sonrası profilaksi amacıyla oseltamivir ve zanamivir gibi antiviral ilaçlar kullanılabilir ancak hiçbir zaman aşılamanın yerini alamaz.

 • Riskli teması olan sağlık çalışanına kemoprofilaksi ile eş zamanlı olarak trivalan inaktive influenza aşısı uygulanabilir.

 • Ancak antiviral profilaksi veya tedavi, canlı atenue influenza aşısı ile birlikte uygulanmamalıdır.

 

b. Hepatit B

Hepatit B virüsü teması sonrası profilaksi

 

 

c. Kızamık

 • Bağışıklığı olmayanlara ilk doz KKK aşısı uygulanmaktadır. 0.25 mL/kg (40 mg lgG/kg) intramusküler immünoglobulin tedavisi ve temas sonrası 5. ve 21. günler arasında bulaş riskine karşı önlemler alınmalıdır.

 • Aşı olmayanların da immünoglobulin tedavisi uygulanmış olsa da temas sonrası 5. ve 21. günler arasında bulaş riskine karşı önlemler alınmalıdır.

 • Tek doz aşı almış olanların 2. dozu alması yeterlidir.

 • Temaslı bir sağlık çalışanına eğer immünoglobulin verilmişse, 28 gün gözlenmesi önerilir.

 

d. Kabakulak

 • Kabakulağa karşı bağışıklığı olmayan sağlık personeline temas sonrası KKK ilk dozu yapılmalı ve temas sonrası 12. ve 25. günler arasında bulaş riskine karşı önlemler alınmalıdır.

 • Tek doz aşı yapılmış olanlara bir doz daha yapılması ve bu kişilerin işe devam etmesi önerilir.

 • Temas sonrası profilaksi aşının antikor cevabının geç çıkması sebebiyle önerilmez ancak temas sonrası bağışıklık yanıtı olmayanlara aşı önermek için iyi bir fırsat olabilir.

 

e. Kızamıkçık

 • Kızamıkçığa karşı bağışıklık kanıtı olmayan sağlık personelinde, temas sonrası 7. ve 23. günlerde diğer kişilere bulaş riskine karşı önlemler alınmalıdır.

 • Aşının ve immünoglobulinin temas sonrası profilakside koruyuculuğu yoktur.

 

f. Boğmaca

 • Korumasız şekilde hastaya temas eden ve boğmaca için risk taşıyan hastalara (yenidoğan, gebeler) bulaştırma ihtimali olan tüm sağlık personeli antibiyotik profilaksisi almalıdır.

 

g. Suçiçeği

 • İki doz aşı yapılmış olan personel temas sonrası 8-21 gün izlenmelidir.
 • Tek doz aşısı olan sağlık personeli temas sonrası 3-5 gün içerisinde aşılanmalı ve 2 doz aşısı olanlar gibi izlenmelidir.

 • Aşı olmayanların ve 5 günden sonra olanların temas sonrası 8. ve 21. günler arasında işten uzaklaştırılması önerilmektedir.

 • Bağışıklığı olmayan sağlık personelinin temas sonrası 8. ve 21. günler arasında bulaş riskine karşı önlemler alınmalı ve aşı yapılması önerilmelidir.

 • Aşı için kontrendikasyonu olanlara varisella zoster immünoglobulin ile profilaksi önerilmektedir.

 

h. Hepatit A

 • Aşılanmamış olanlara temas sonrası 2 hafta içinde en kısa sürede, tek doz, tek antijen Hepatit A aşısı veya intramüsküler immünoglobulin (0.02ml/kg) önerilmektedir.

 • 40 yaş altında Hepatit A aşısı tercih edilmektedir.

 • 40 yaş üzerinde immünoglobulin tercih edilmektedir.

 • Eğer immünoglobulin bulunmazsa aşı tercih edilebilir.

 • İmmünoglobulin, immunsupresif hastalarda, kronik karaciğer hastalarında ve aşıya alerjisi olanlarda kullanılmalıdır.