Skip directly to content

Bel Ağrısında Esas Etkili Olan Genetik mi Yoksa Çevresel Faktörler mi? İkiz Çalışmalarından Çarpıcı Sonuçlar

Bel Ağrısında Esas Etkili Olan Genetik mi Yoksa Çevresel Faktörler mi? İkiz Çalışmalarından Çarpıcı Sonuçlar

Genetik faktörü dikkate almaları ve daha kesin risk hesaplamalarına olanak vermelerinden ötürü bel ağrısına (BA) ilişkin risk faktörlerini incelemede ikiz çalışmaları popüler hale gelmiştir.  

Bu sistematik gözden geçirme çalışmasında, MEDLINE, CINAHL, LILACS, Web of Science ve EMBASE veritabanları taranmış ve BA risk faktörlerini inceleyen ikiz hasta örneklemlerine dayalı araştırmaların sonuçları saptanmış ve özetlenmiştir.

Çalışmaya ikizleri içeren ileriye yönelik ve kesitsel gözlem BA çalışmaları dahil edilmiştir.

Ters varyans ağırlıklandırma ve sabit etkiler modeli kullanılarak, birleştirme (pooling) denenmiştir. 27 çalışmanın sonuçları analiz edilmiştir. Hesaplanan kalıtım etkileri %21 ila %67 aralığındadır.

Yapılan analiz sonucunda, daha kronik ve işlev kaybına yol açan bel ağrısında genetik bileşenin, akut ve daha az işlev kaybına yol açan BA’dakinden yüksek olduğu gösterilmiştir. Bunun yanında, boylamsal ve kesitsel bir çalışmanın sonuçlarına göre çevresel faktörlerden sigara ve kronik BA arasında doz- yanıt ilişkisi tespit edilmiştir [birleştirilmiş olasılık oranı (OR) = 3.0; %95 güven aralığı (GA) 2.8-3.3].

Obezite, doz-yanıt ilişkisi saptanan kesitsel bir çalışmada bel ağrısıyla ilişkilendirilmiştir (birleştirilmiş OR = 1.9; %95 GA 1.6-2.2). Alkol tüketimi ve BA arasında hiçbir ilişki saptanmamıştır.

Astım, diyabet ve osteoartrit gibi komorbiditeler bel ağrısı ile ilişkilendirilmiştir (birleştirilmiş OR= 1.6 ila 4.2 aralığında). 

Genetiğin bel ağrısındaki payı, bozukluğun şiddetine bağlı görünmektedir. İkiz çalışmaları yaşam biçimi faktörleri, komorbiditeler ve bel ağrısı arasındaki olası nedensel bağlantıları incelemede daha iyi kullanılabilir.

MCC 17208 (Temmuz 2017)

Referans:

Yukarıdaki haber Ferreira PH. Nature or nurture in low back pain? Results of a systematic review of studies based on twin samples. Eur J Pain. 2013;17(7):957-971’den özetlenerek çevrilmiştir.

18.08.2017

ANKET

Sitemizde aşağıdaki konulardan en çok hangisini görmek istersiniz?

/node/9511/webform-results/analysis