Skip directly to content

D Vitamini Düzeyi ile Bel Ağrısı Arasındaki İlişki

D Vitamini Düzeyi ile Bel Ağrısı Arasındaki İlişki

Bel ağrısı tüm dünyada işgörmezliğin en önemli nedenlerindendir. Antiinflamatuvar ve nöromodülasyon sağlayan özellikleri nedeniyle D vitamini takviyesi, son zamanlarda bel ağrısı tedavisinde dikkati çekmeye başlamıştır. Ancak bel ağrısı olanlar ile olmayanlar arasında D vitamini düzeyleri açısından fark bulunup bulunmadığı ve vitamin D düzeyi ile ağrı şiddeti arasında ilişki olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir.

D vitamini düzeyleri ile bel ağrısı arasındaki ilişkiyi ortaya koymak üzere yapılan sistematik gözden geçirme ve meta-analiz çalışmasının sonuçları, Pain Physician Journal’da yayımlandı. Çalışmada mevcut en eski kayıtlardan Mart 2017’ye dek MEDLINE, CINAHL, EMBASE, AMED, WEB OF SCIENCE ve SCOPUS elektronik veri tabanlarında D vitamini ve bel ağrısı sözcükleri bir arada tarandı. D vitamini düzeyinin kantitatif olarak yer aldığı (ör. serum 25-hidroksivitamin D [25(OH)D] düzeyi), bel ağrısının bulunup bulunmadığı ve bel ağrısı olan hastalarda bel ağrısı şiddeti hakkında yeterli veri bulunan çalışmalar analize dahil edildi.

Değerlendirilen 105 çalışmadan 29 tanesi sistematik analize alındı. 19 çalışmanın havuzlanmış sonuçları, bel ağrısı olan kişilerde, olmayan kişilere kıyasla D vitamini eksikliğinin (havuzlanmış OR = 1.60, %95 GA: 1.20 - 2.12, P = 0.001, n = 19), ağır D vitamini eksikliğinin (pooled OR = 2.08, 95% CI: 1.19 - 3.64, P = 0.010, n = 7) ve serumda düşük 25(OH)D düzeylerinin (ağırlıklı MD = 3.86, %95 GA: 0.20 - 7.52, P = 0.039, n = 12), daha fazla olduğunu gösterdi (“n” çalışma adedidir).

D vitamini eksikliği (havuzlanmış OR = 1.83, %95 GA: 1.26 - 2.66, P = 0.002, n = 9) veya serumda düşük 25(OH)D düzeyleri (ağırlıklı MD = 7.64, %95 GA: 4.02 - 11.26, P < 0.001, n = 4) ile bel ağrısı arasında kadınlarda daha yakın ilişki bulunurken, bu ilişki erkekler için istatistiksel olarak anlamlı değildi (havuzlanmış OR = 1.06, %95 GA: 0.62 - 1.81, P = 0.213, n = 3). Ayrıca 60 yaşın altındaki (özellikle de kadın) hastalarda D vitamini eksikliği ile bel ağrısı arasında yakın ilişki vardı. Bel ağrısının şiddeti ile D vitamini düzeyleri arasındaki ilişkiyi destekleyecek yeterli kanıt bulunamadı.

Bulgulara dayanarak, D vitamini eksikliğinin bel ağrısı ile ilişkisi olduğu, genç kadınlarda ve eksikliğin şiddetli olduğu hastalarda aradaki ilişkinin de daha güçlü olduğu sonucuna varıldı. Bu çalışma D vitamini ile bel ağrısı arasındaki ilişkiliyi inceleyen ilk sistematik inceleme çalışmasıdır

MCC 1835 (Şubat 2018)

Referans;

Yukarıdaki haber aşağıda belirtilen kaynaktan özetlenerek hazırlanmıştır.

Zadro J, et al. Mapping the Association between Vitamin D and Low Back Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. Pain Physician 2017;20:611-640

09.04.2018

ANKET

Sitemizde aşağıdaki konulardan en çok hangisini görmek istersiniz?

/node/9511/webform-results/analysis