Skip directly to content

Elektronik Sigara Adölesanlar Tarafından da Yaygın Kullanılıyor ve Toksik Uçucu Organik Kimyasallara Maruziyete Neden Oluyor

Elektronik Sigara Adölesanlar Tarafından da Yaygın Kullanılıyor ve Toksik Uçucu Organik Kimyasallara Maruziyete Neden Oluyor

Adölesanlarda sigaranın yerini elektronik sigara aldı.

Elektronik sigaralar (e-sigaralar) yetişkinlerde sigarayı bırakma veya azaltmayı destekleme iddiasıyla pazarlanmaktadır. Ancak  bu ürünlerin sosyal etkisi ve pazarlama stratejileri çocuklar üzerinde de etkili olmuştur, zira şu anda daha fazla sayıda adölesan klasik sigara yerine e-sigara kullanmaktadır. 2016’da, 10. sınıfta okuyan çocuklarda son 30 günde e-sigara kullanımı sigara kullanımına göre iki kattan fazla bulunmuştur (%11.0’e karşı %4.9). Adölesanlarda e-sigara kullanımındaki dramatik artışın nedenleri yaşıtların etkisi, cezbedici aromalar ve e-sigaraları daha güvenli oldukları mesajıyla sunan kapsamlı pazarlama çalışmalarıdır. Ürünün internet sitelerinde yer alan ortak mesajları e-sigaraların klasik sigaralardakilerle aynı kanserojen maddeleri ortaya çıkarmadığı şeklindedir.

Reklamlardaki iddialara karşın e-sigaraların güvenliliğine ilişkin belirsizlik mevcuttur. Tütünü yakmak yerine aerosol formunda nikotini kullanarak e-sigaralar, gerçekten de, dumanı solunan klasik sigaralardan daha az toksin üretmektedir. Ancak e-sigaralar ısıtıldıklarında karsinojen bileşikler oluşturabilen propilen glikol ve/veya gliserol gibi katkılar ve solventler içermektedir. Bu ve diğer toksik kimyasallar ortaya çıkan buhar yoluyla solunuyor olabilir. Kullanım alışkanlıklarının maruz kalımı nasıl etkileyebildiğine dair tartışmalar mevcutsa da, yetişkinlere ilişkin bazı veriler e-sigara kullanan kişilerin idrarlarında bu toksik maddelerin saptanabildiğini ortaya koymaktadır. 

Bununla birlikte, toksik maddelerin genel akut ve kronik etkilerine ve erken başlanması durumunda kümülatif etkilerine açık olma durumu dikkate alındığında, bu maddelere adölesanların maruz kalmasının, yetişkinlikteki maruz kalımdan daha fazla zarara yol açabilmesinden kaynaklanan büyük bir endişe mevcuttur.

E-sigaraların adölesanlar arasında hızla yaygınlaştığı göz önüne alındığında, kullanımın toksik maddelere maruz kalıma nasıl katkıda bulunduğu dahil olmak üzere bu ürünlerin adölesanlardaki güvenliliğini anlamak acil bir gerekliliktir.

Pediatrics dergisinde geçtiğimiz aylarda yayınlanan bir çalışmada adölesanlarda e-sigara kullanımına bağlı belirli karsinojen toksik maddelerin varlığının değerlendirilmesi ve spesifik davranışsal kullanım alışkanlıklarının toksik maddelere maruz kalımı nasıl etkileyebildiğinin incelenmesi amaçlanmıştır.

E-sigara kullanan adölesanlar (son 30 günde ≥1 kullanım, yaşam boyu ≥10 e-sigara kullanma episodu) sadece e-sigara kullananlar (son 30 günde hiç sigara kullanmamış, idrar 4-[metilnitrozamino]-1-[3-piridil]-1-bütanol [NNAL] düzeyi <1 pg/mL kreatinin; n = 67), ikili kullanıcılar (e-sigaralara ek olarak son 30 günde sigara kullanımı, NNAL düzeyi >30 pg/mL; n = 16) ve hiçbirini kullanmayan kontrol bireyleri (n=20) şeklinde gruplara ayrılmıştır. Kotinin analizi için son e-sigara kullanımını izleyen 24 saat içinde tükürük örneği ve NNAL analizi ile 8 uçucu organik kimyasal bileşiğin düzeylerinin belirlenmesi için idrar örneği alınmıştır. İki değişkenli analizle yalnızca e-sigara kullanıcıları ve ikili kullanıcılar karşılaştırılırken, regresyon analizleri yalnızca e-sigara kullanıcılarını ikili kullanıcılar ve kontroller ile toksik maddelerin düzeyleri açısından karşılaştırmıştır.

Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, katılımcıların ortalama yaşı 16.4 olarak bulunmuştur. İkili kullanıcılarda benzen, etilen oksit, akrilonitril, akrolein ve akrilamid metabolitlerinin idrarla atılımı yalnızca e-sigara kullananlara göre anlamlı olarak daha yüksektir (tüm P değerleri < 0.05). Yalnızca e-sigara kullananlarda akrilonitril, akrolein, propilen oksit, akrilamid ve krotonaldehit metabolitlerinin atılımı kontrollere göre anlamlı olarak daha yüksektir (tüm P değerleri < 0.05).

Sonuç olarak, e-sigara buharı tütün dumanından daha az zararlı olabilir ancak saptanan uçucu organik bileşiklerden pek çoğunun karsinojenik olması nedeniyle çalışmada elde edilen bulgular e-sigara buharının güvenli olduğu görüşüne karşı çıkmak için kullanılabilir. Adölesanlara yönelik mesajlar bu ürünlerin ortaya çıkardığı karsinojenik bileşiklere toksik maruz kalımdan doğan potansiyel riske dair uyarıları içermelidir.

UBA 1829 (Eylül 2018)

Referans:

Rubinstein ML et al. Adolescent Exposure to Toxic Volatile Organic Chemicals From E-Cigarettes. Pediatrics. 2018;141(4):e20173557

 

08.10.2018

ANKET

Sitemizde aşağıdaki konulardan en çok hangisini görmek istersiniz?

/node/9511/webform-results/analysis