Skip directly to content

Emzirmeyen Kadınlarda Tip2 Diyabet Gelişme Riski, Emziren Kadınlara Kıyasla 2 Kat Daha Fazladır

Emzirmeyen Kadınlarda Tip2 Diyabet Gelişme Riski, Emziren Kadınlara Kıyasla 2 Kat Daha Fazladır

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan 30 yıllık bir çalışmanın sonuçlarına göre emzirme tip 2 diyabet riskini azaltıyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan 30 yıllık bir çalışmanın sonuçlarına göre, tüm doğumlardan sonra en az 6 ay emziren kadınların tip 2 diyabete yakalanma riski, emzirmeyen kadınların taşıdığı riskin yaklaşık yarısı kadardır.

Kaliforniya Oakland, Kaiser Permanente Araştırma Bölümünden Dr. Erica P. Gunderson ‘’Muhtemel tüm karıştırıcı risk faktörlerini dikkate aldıktan sonra bile, emzirme süresi ile diyabet gelişme riskinde azalma arasında çok güçlü bir ilişki saptadık” açıklamasında bulundu.

Dr. Gunderson ‘’Emzirme süresi uzadıkça; ırk, gestasyonel diyabet, yaşam biçimi alışkanlıkları, vücut ağırlığı ve gebelikten önce ölçülen diğer metabolik risk faktörlerinden bağımsız olarak diyabet görülme insidansı kademeli olarak azalmıştır. Bu bulgular altta yatan mekanizmanın biyolojik olabileceğini düşündürmektedir” açıklamasını yaparak çalışma sonuçlarını yorumladı.

Çalışmanın sonuçları geçtiğimiz aylarda JAMA Internal Medicine’da yayınlandı.

Çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılar, Amerika Birleşik Devletleri’nde dört ayrı merkezden herhangi birinde tedavi gören siyah ve beyaz kadınları içeren Genç Yetişkinlerde Koroner Arter Hastalığı Riski Gelişimi (CARDIA) adını taşıyan 30 yıllık bir çalışmanın verilerini analiz etti. Analize gebelikten önce diyabeti olmayan ve çalışma başladıktan sonra en az bir canlı bebek dünyaya getiren (n=2302) 1.238 kadın dahil edildi.

Araştırmacıların bildirdiğine göre, ortalama 24.7 yıllık takip döneminde katılımcıların “glukoz toleransı ve diğer risk faktörlerinin değerlendirmesini” içeren sistematik testler çalışma süresince yedi sefere kadar yapıldı. Toplam 155 (%12.5) kadında gestasyonel diyabet (GD) gelişmişti ve bu grup sonradan tip 2 diyabet gelişimi yönünden ayrı analiz edildi.

GD gelişmeyen kadınlarda yeni diyabet oluşma riski, emzirmeyen kadınlara kıyasla 0-6 ay emziren kadınlarda 0.75 (%95 güven aralığı [GA], 0.51 - 1.09), 6 aydan uzun ve 12 aydan kısa süre emziren kadınlarda 0.52 (%95 GA, 0.31 - 0.87) ve 12 ay veya daha uzun süre emziren kadınlarda 0.53 (%95 GA, 0.29 - 0.98) olarak bulundu (P=0.01).

Gestasyonel diyabeti olan kadınlarda da 1000 kişi-yıl başına diyabet insidansı, GD’si olmayan kadınlara göre daha yüksekti (18.0’e karşı 5.1; P< .001).

Kaiser Permanente Kuzey Kaliforniya’da Kadın Sağlığı Direktörü olan Dr. Tracy Flanagan çalışma sonuçlarına dair yorumunu paylaştı ve şöyle dedi:  "Emzirmenin hem anneler hem de bebekler açısından pek çok faydası olduğunu uzun zamandır biliyoruz; bununla birlikte önceki kanıtlar emzirmenin kadınlarda kronik hastalıklar üzerinde sadece zayıf etkileri olduğunu gösteriyordu. Şimdi ise, doğumdan sonraki aylarda bebeklerini emziren kadınların, ileriki yıllarda tip 2 diyabete yakalanma risklerinin yaklaşık yarı yarıya azaldığını gösteren bu yeni çalışmayla çok daha güçlü bir koruma görmekteyiz. Hekimler, hemşireler ve hastanelerin yanısıra politika belirleyicilerin de kadınları ve ailelerini mümkün olduğunca uzun süre emzirme yönünde desteklemeleri için bir neden daha bulunmuş oldu."

Araştırmacılar elde ettikleri bulguları açıklayan pek çok mekanizma olabileceğini dile getirdi; bunlara emzirmeyle ilişkili hormonların pankreas hücreleri üzerindeki etkileri de dahildir.Glukoz üretimi emzirme sırasında artsa bile, bu etkiler dolaşımdaki glukoz seviyesinde düşüş ve insülin salgılanmasında azalmayla sonuçlanabilir.

Araştırmacılar ‘’Emziren kadınlarda daha yüksek bazal ve sporadik olarak artan prolaktin düzeyleri pankreas β hücre kütlesini ve fonksiyonunu koruyabilir’’ açıklamasında bulundu.

Dr. Gunderson yaptığı açıklamada ‘’Diyabetin başlangıcını kendi kendine raporlamaya dayanan ve  yaşlı kadınları yaşamın ileriki dönemlerinde izlemeye başlayan daha önceki emzirme çalışmalarından farklı olarak, özellikle doğurganlık döneminde kadınları takip edebildik ve gebelik öncesi ve sonrasında diyabet için düzenli olarak tarama yapabildik.’’ dedi.

Araştırmacılar şu sonuca ulaşmışlardı: "Emzirme anne sağlığı açısından uzun vadede yararlar sağlama potansiyeli muazzam olan doğal bir biyolojik süreçtir, fakat çocuk sahibi olma çağında ve sonrasında kadınlarda metabolik hastalıklara karşı erken primer korumada potansiyel önemli bir strateji olarak emzirmeye hak ettiği değer verilmemektedir".

UBA 1830 (Ekim 2018)

Referans:

https://www.medscape.com/viewarticle/891397_print Erişim tarihi: 01.06.2018

 

08.10.2018

ANKET

Sitemizde aşağıdaki konulardan en çok hangisini görmek istersiniz?

/node/9511/webform-results/analysis