Skip directly to content

Frajilite kırıklarında reçetelenen ilaçlar tekrar kırık riski oluşturma ihtimali açısından gözden geçirilmeli mi?

Frajilite kırıklarında reçetelenen ilaçlar tekrar kırık riski oluşturma ihtimali açısından gözden geçirilmeli mi?

Kırık Sonrası İlaç Seçimine Dikkat...

JAMA İç Hastalıkları dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmaya göre, kemik kırığı yaşayan yaşlılar kırıktan sonra bile kırık riskini arttırabilen ilaçları sıklıkla almaya devam etmekte, ancak %10’undan azı bu ilaçları almayı bırakmaktadır.

Araştırmanın başyazarı, New Hampshire Lebanon’daki Dartmouth Geisel Tıp Fakültesi’nden Dr. Jeffrey C. Munson; “Kırık gibi önemli bir sağlık olayından sonra reçetelenecek ilaçlarda tekrar kırık oluşturma riski bulunmayan ilaçların tercih edilmesi beklenir; bu beklentinin tersine, biz incelenen frajilite kırığı olan hastaların çoğunda, kırık riskiyle ilişkilendirilmiş ilaçların kullanımının devam ettiğini gözlemledik.” yorumunu yapmıştır.

Araştırmacılar, Medicare kapsamındaki 168.000 sigortalının verilerini incelemiştir; bu kişilerin %80’den fazlası ortalama yaşları 80 olan ve kalça, omuz veya el bileği kırığı yaşamış kadın hastalardır. Araştırmacılar hastaların, düşme riskini arttıran, kemik yoğunluğunu azaltan veya kırık riski artışıyla ilişkili olan ilaçlardan hangilerini aldığını belirlemek amacıyla, reçeteleri incelemişlerdir.

JAMA İç Hastalıkları 22 Ağustos tarihli yayınında bildirildiği üzere, kırık yaşayan hastaların yaklaşık %75’i bu ilaçlardan birini almaktadır. Yazarlar, hastaların %7’sinin kırık sonrası ilacı almayı bıraktığını, ancak benzer sayıda hastanın yine kırık riskiyle ilişkili yeni bir ilacı almaya başladığını belirtmişlerdir.

Munson, Reuters Health’e şöyle bir açıklamada bulunmuştur: “Bir hasta kalça, omuz veya el bileği kırığı yaşadığında, sağlık-bakım görevlilerinin o hastanın aldığı tüm reçeteli ilaçları incelemesi ve gelecekte kırığa neden olabilecek ilaçları eleme fırsatı olup olmadığını dikkatlice değerlendirmesi önemlidir.” Araştırmada incelenen  pek çok ilaç için aynı hastalıkları daha düşük kırık riskiyle tedavi eden alternatif ilaçlar olduğu tespit edilmiştir. Kırık sonrası 2. bir kırık oluşumunun önlenmesi için ilaç tercihinin bu konu göz önünde bulundurularak yapılması gerekir.

Bu inceleme, kırık tedavisi sonrası ikincil kırık oluşmaması için tedavide daha fazla çabanın gösterilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Kırık sonrası yüksek risk altındaki hastalardaki ilaç tedavisi modifikasyonunun olası yararlarını belirlemek için ek araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

MCC 1707 (Ocak 2017)

Referans;

Yukarıdaki metin http://www.medscape.com/viewarticle/867720 haberinden özetlenmiştir. Erişim tarihi: 23.11.2016

İlgili metnin yayınına

Munson J.C. et al., Patterns of Prescription Drug Use Before and After Fragility Fracture. JAMA Intern Med. 2016 Oct 1;176(10):1531-1538.’den ulaşabilirsiniz.

01.11.2016

ANKET

Sitemizde aşağıdaki konulardan en çok hangisini görmek istersiniz?

/node/9511/webform-results/analysis