Skip directly to content

Gebelikte Parasetamol Kullanımı Kız Çocuklarında Dil Gelişimini Geciktiriyor Mu?

Gebelikte Parasetamol Kullanımı Kız Çocuklarında Dil Gelişimini Geciktiriyor Mu?

Yakın zaman önce European Psychiatry dergisinde yayınlanan bir çalışmada prenatal parasetamol kullanımı 30 aylık kız çocuklarda dil gelişiminde gecikmeyle ilişkili bulunmuştur.1,2

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ABD’deki gebe kadınların %65’inin, tipik olarak ateşi düşürmek ve ağrıyı gidermek için parasetamol kullandığını bildirmiştir.1 Yeni bir çalışmada da ABD’deki gebe kadınların %56’sının hamileliklerinin ilk 3 ayı içinde parasetamol aldıkları belirlenmiştir.2 Çalışmalar, hamilelikleri sırasında daha fazla parasetamol kullanımı bildiren annelerin çocuklarında gözlenen daha düşük IQ; davranışsal, dikkatle ilgili ve sosyal defisitler ve iletişim güçlükleriyle ilişki olabileceği bildirilmiştir, ancak kognitif gelişimle ilişki olup olmadığı incelenmemiştir.1


İsveç’te yapılan bir çalışmada (SELMA) yer alan, 8-13 haftalık hamile 754 kadının dahil edildiği toplum temelli bir gebelik kohortu çalışmasında prenatal parasetamol kullanımı ile 30 aylık çocuklardaki dil gelişimi arasındaki ilişki incelenmiştir. Prenatal paratesamol kullanımını değerlendirmek için iki ölçüt kullanılmıştır: 1) anneler tarafından bildirilen hamile kalma ile çalışmaya katılım arasındaki sürede kullanılan parasetamol tableti sayısı; 2) çalışmaya girişte idrardaki parasetamol konsantrasyonu. Otuz aydaki dil gelişimi için hemşire değerlendirmesi ve ebeveyn anketi kullanılmış ve çocukların kullandıkları kelime sayısı değerlendirilmiştir (<25, 25-50 ve >50). Çalışmanın başlıca sonlanım ölçütü ebeveyn tarafından bildirilen dil gelişiminde gecikmedir (50 kelimeden az kelime kullanımı).2

Çalışmaya katılan kadınların %59.2’si hamileliklerinin 8.-13. Haftaları arasında parasetamol aldıklarını bildirmiştir ve idrar konsantrasyonları bildirilen tablet sayısıyla korelasyon göstermiştir.1

Genel olarak çocukların %8.5’inde dil gelişiminde gecikme görülmüştür.  Dil gelişiminde gecikme erkek çocuklarda %12.6, kız çocuklarda ise %4.1 oranında görülmekle birlikte, parasetamol dozu ve idrar konsantrasyonu, erkek çocuklarda değil, kız çocuklarda daha fazla dil gelişim bozukluğuyla ilişkili bulunmuştur.

Çalışmanın sonuç bölümünde, prenatal parasetamol kullanımının sıklığı ve dil gelişiminin önemi göz önüne alındığında, başka çalışmalarla da doğrulanabilmesi koşuluyla bu bulgular temelinde hamilelik sırasında kadınların analjezik kullanımını sınırlandırması gerektiği yorumu yapılmıştır.2

MCC 1840 (Mart 2018)

Referanslar;

Yukarıdaki haber aşağıdaki kaynaklardan özetlenerek hazırlanmıştır.

1. Ricki Lewis. Prenatal acetaminophen exposure and language delay in girls, Jan 10, 2018. https://www.medscape.com/viewarticle/891132 (Erişim tarihi: 06.03.2018 itibarı ile).
2. Bornehag CG, et al. Prenatal exposure to acetaminophen and children's language development at 30 months. Eur Psychiatry. 2017 Nov 10. doi: 10.1016/j.eurpsy.2017.10.007. [Epub ahead of print].

10.05.2018

ANKET

Sitemizde aşağıdaki konulardan en çok hangisini görmek istersiniz?

/node/9511/webform-results/analysis