Skip directly to content

Gece Vardiyasında Çalışmak Ağrı Algısını Arttırıyor Mu?

Gece Vardiyasında Çalışmak Ağrı Algısını Arttırıyor Mu?

Çeşitli prospektif çalışmalarda gece vardiyası dahil olmak üzere ters ayarlanmış çalışma saatlerinin birkaç ay sonunda muskuloskeletal ağrı riskini artırdığı bulunmuştur. Gece vardiya çalışanları sıklıkla restoratif uykunun eksikliğini, uyku süresinin azaldığını ve uyku kalitelerinin düştüğünü raporlamaktadırlar.

Çeşitli çalışmalarda uyku problemlerinin uzun süreli muskuloskeletal ağrı riski ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Sağlıklı bireyler üzerinde yapılan deneysel çalışmalarda, uykunun hafif olarak bile bozulmasının ya da kısıtlanmasının ağrı hassasiyetini arttırdığı bulunmuştur.

Vardiyalı çalışanların ağrı algısında ya da gece vardiyasında çalıştıktan sonra deneysel olarak uyarılan ağrıda artış olup olmadığını belirlemek amacıyla Matre D ve arkadaşlarının yaptığı çalışma 2017 yılında Scandinavian Journal of Work Environment Health dergisinde yayımlandı.

Çalışma, en az iki gecelik habitüel uyku sonrası ya da art arda iki gece vardiya çalışması sonrası olarak iki farklı uyku durumu ile eşleştirilen çapraz tasarım ile dizayn edilmiştir. Çalışmaya vardiyalı çalışan 53 hemşire katılmıştır. Çalışmadaki her bir durum için elektriksel uyarıyla ağrı, sıcakla uyarılan ağrı, soğukla uyarılan ağrı, basınçla uyarılan ağrı ve ağrı inhibisyonuna hassasiyet deneysel olarak belirlenmiş ve araştırılmıştır. Uykululuk durumu ve uyanıklık da değerlendirilmiştir.

Çalışma sonuçlarında, gece vardiyasında çalışmanın elektriksel uyarıyla ağrı ve sıcaklıkla uyarılan ağrı hassasiyetini belirgin olarak arttırdığı bulunmuştur (p≤0.001). Habitüel uykuya kıyasla, elektriksel uyarıyla ağrıda %22.3, sıcakla uyarılan ağrıda ise %26.5 artış görülmüştür.

Habitüel uykuya kıyasla soğuğa ya da basınca karşı hassasiyette değişim %5’ten daha az olmuştur ve istatistiksel olarak anlamlı değildir. Habitüel uykudan sonraya kıyasla gece vardiyası sonrası ağrı inhibisyonu %66.9 daha güçlü olmuştur (p<0.001). Karolinska Uykululuk Skalası ile ölçülen uykululuk skoru habitüel uyku sonrası 4.1, gece vardiyası sonrası 6.9 olmuştur (p<0.001). Uyanıklık gece vardiyası sonrası azalmıştır. Tepki zamanında 0.03 saniye azalma ölçülmüştür (p<0.005).

Sonuç olarak gece vardiyasında çalışma sonrası ağrı hassasiyetinde klinik olarak anlamlı şekilde ölçülebilir değişiklikler olmaktadır. Bu değişikliklerin, farklı vardiyalı çalışma zamanlamalarının psikolojik etkilerini karşılaştıran çalışmalar için önemli bir belirteç olacağı düşünülmektedir. Çalışma, gece vardiyasında çalışmanın endojenik ağrı inhibisyonunu arttırdığını da göstermiştir.

MCC 1826 (Mart 2018)

Referans;

Yukarıdaki haber aşağıda belirtilen kaynaktan özetlenerek hazırlanmıştır.

Matre D, et al. Night-shift work is associated with increased pain perception. Scand J Work Environ Health. 2017;43(3):260-268

09.04.2018

ANKET

Sitemizde aşağıdaki konulardan en çok hangisini görmek istersiniz?

/node/9511/webform-results/analysis