Skip directly to content

'İlk kez' bir beyin sapı bölgesi komayla ilişkilendirildi

'İlk kez' bir beyin sapı bölgesi komayla ilişkilendirildi

Neurology dergisinde yayınlanan bir çalışmada, beyinde bulunan ve hasar gördüğünde koma ile ilişkilendirilebilecek yeni bir bölgeden bahsedilmektedir.

Çalışmayı yürüten araştırmacılar, 36 hastanın beyin sapında yer alan lezyonları incelediklerinde komaya neden olan lezyonlar ile ‘‘rostral dorsolateral tegmentum pontis’’ arasında anlamlı bir ilişki saptadıklarını açıkladılar.

Beyin sapındaki bu bölge, sağlıklı kişilerde ventral anterior insula (Aİ) ve pregenual anterior singulat korteks (pACC) ile fonksiyonel olarak bağlantılı olduğu halde, daha detaylı analiz yapıldığında, koma dahil bilinç bozuklukları olan hastaların bir alt grubunda ai-pACC bağlantısında bozulma olduğu görüldü.

Çalışmanın baş araştırmacısı, Boston Massachusetts Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi Beyin Ağı Görüntülemesi ve Modülasyon Laboratuvarı direktörü Dr Michael D. Fox ‘’İlk kez, uyarılmada rol oynayan beyin sapı bölgesi ile uyanıklıkta rol oynayan bölgeler arasında bağlantı saptadık’’ diyerek çalışma bulgularının önemine dikkat çekti.

Çalışmanın diğer araştırmacılarından, Iowa Üniversitesi’nden Dr. Aaron D. Boes ‘’Komayı bir ağ bozukluğu olarak düşünmeliyiz; bu yaklaşım bize iyileşmeyi artırmak için beyin stimülasyonunun kullanılması gibi olası tedavi hedeflerini sunar’’ dedi.

Salzburg Pracelsus Tıp Fakültesi Nöroloji Departmanı ve Nörolojik Bilimler Enstitüsü’nde görevli Dr Stefan Golazewski ‘’Çalışma bulgularının doğrulanması halinde, bu bulguların nörologlar için önemli olduğunu’’ ifade etti ve ekledi: ‘’Beyin sapında bilinçlilikten sorumlu olan özel bir bölgenin bulunduğunu bilmiyorduk. Çalışma sonuçları konuyla ilgili bilgilerimizi yeniledi. Komadaki hastaların tedavisini yürüten nörologlar için bu sonuçlar, komadaki hastaların daha iyi teşhis edilebilmelerine yardımcı olabilir niteliktedir’’.

Geçmişteki bulgular ‘’net değil’’

Araştırmacılar konu ile ilgili olarak ‘’Kemirgenlerde ümit verici nitelikte bazı çalışmaların yapılmış olduğunu fakat insanlarda beyin sapında komaya neden olan lezyonlarda, komaya neden olmayan lezyonlara kıyasla anlamlı olarak daha fazla ilişkili bölge olup olmadığı ve bu bölgenin nerede lokalize olduğu konusu belirsizliğini koruyordu’’ diyerek mevcut durumu özetlediler.

Analizlerinin ilk kısmında, araştırmacılar voksel bazlı lezyon-semptom haritalamalarını kullanarak komaya neden olan 12 beyin sapı lezyonunu ve komaya neden olmayan 24 lezyonu (kontrol grubu) değerlendirdi.

Sonuçlar koma lezyonlarının %84’ünün ve kontrol lezyonlarının %4.2’sinin sol pons tegmentumunda, mediyal parabrakial nükleus yakınındaki 2 mm3’lük küçük bir bölgede kümelendiğini gösterdi (p<0.05). Araştırmacılar bu sonucu ‘’Bu bölgeyi etkilemeyen 2 koma lezyonu, onun hemen yanındaki rostralindeki orta beyni etkilemişti’’ diyerek sonuçlara dair yorumda bulundular.

Araştırmacılar ayrıca 98 sağlıklı yetişkinin (%51’i kadın) istirahat halindeki fonksiyonel bağlantı MRI (rs-fcMRI: resting state functional MRI) verilerini değerlendirdi. Bu grupta rostral dorsolateral tegmentum pontis  fonksiyonel olarak Aİ ve pACC ile bağlantılı bulundu. Bu sonuçlar araştırmacılar tarafından ‘’Bu kortikal alanlar, daha önce tanımlanmış istirahat halindeki ağlarla yetersiz bir uyum içindeydi ve von Economo nöronlarının dağılımı ile daha iyi bir uyum gösteriyordu’’ şeklinde yorumlandı.

Bu bulguların bilinçte bir rolü olabilir mi?

Araştırmacılar son olarak, minimal bilinç durumundaki 26 hastada, bitkisel hayatta olan 19 hastada, komaya girmiş 6 hastada ve aynı yaşlardaki 21 sağlıklı kişide ağ fonksiyonlarını incelemek amacıyla rs-fcMRI’yi kullandılar.

Komadaki hastalarda Aİ-pACC bağlantısı mevcut değilken, diğer iki hasta grubunda bu bağlantı anlamlı düzeyde azalmıştı (p<0.05).

Araştırmacılar sonuçlar hakkında ‘’Bu azalma daha önce bilinç bozukluklarından sorumlu tutulan bir ağ olarak varsayılan mod ağı dahil olmak üzere, diğer ağlardakinden daha fazlaydı (p<0.05). Elde ettiğimiz kanıtlar ışığında, beyin sapındaki bu Aİ-pACC ağının insanlarda bilinçte bir rolü olduğunu öne sürebiliriz’’ dediler. 

Çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Fox bundan sonraki çalışmalarda, bilincini kaybetmiş hastalarda bu nöral ağların aynılarının veya birbiri ile örtüşen nöral ağların incelenmesini tavsiye etti ve ekledi: ‘’Bu ağları beyin stimülasyonu için bir hedef olarak kullanabilirsek, bu çok anlamlı bir kazanım olacaktır. Tüm dikkatimizi sorumlu bölgeler ve ağlar üzerinde toplayabilirsek bir gün kalıcı bitkisel hayattaki bir hastayı uyandırabilir miyiz? İşte en önemli soru budur’’.

MCC 1753 (Mart 2017)

Referans:

Yukardaki haber,

http://www.medscape.com/viewarticle/872242?pa=JX1N2JTfItJ1Kt01URBOUVtRqvK2bU9irqcFfV7zr%2BB8UUReffEpq47nBdaoawOt8SIvl8zjYv73GUyW5rsbWA%3D%3D’den özetlenerek çevrilmiştir. Erişim tarihi: 26.11. 2016

Fischer DB et al. A human brain network derived from coma-causing brainstem lesions. Neurology. 2016;87 :1-8

27.03.2017

ANKET

Sitemizde aşağıdaki konulardan en çok hangisini görmek istersiniz?

/node/9511/webform-results/analysis