Skip directly to content

İnmeli hastaların rehabilitasyonunda sanat ve yaratıcılığın iyileştirici gücü

İnmeli hastaların rehabilitasyonunda sanat ve yaratıcılığın iyileştirici gücü

Clinical Rehabilitation dergisinde Ekim 2016’da yayınlanan bir çalışmada, yaratıcı sanat terapisinin inmeli hastalarda geleneksel fiziksel tedavi ile birlikte uygulandığında zihinsel beceri, fiziksel fonksiyon, psikolojik durum ve yaşam kalitesi açısından etkinliği yalnızca fiziksel tedavi uygulanan hastalar ile karşılaştırmalı olarak incelendi.

50 yaş ve üzerindeki 118 inmeli hastanın dahil edildiği, tek kör randomize çalışmaya katılan hastaların tümünde konuşma yetisi mevcuttu. Çalışmada, bir rehabilitasyon servisinde haftanın 5 günü fiziksel tedavi alan kontrol grubu ile fiziksel tedaviye ek olarak haftada 2 kez yaratıcı sanat terapisi alan grup 1 ay boyunca izlendi. 

Çalışmaya katılan hastaların değerlendirilmesinde ‘’kognitif fonksiyon, anksiyete ve depresyon, fiziksel performans ve yaşam kalitesi’’ parametre olarak kabul edildi ve değerlendirmede  ‘’kısaltılmış mental test, hastane anksiyete ve depresyon ölçeği,  modifiye Barthel İndeksi, resimli Tai yaşam kalitesi anketi’’ gibi yöntemler ve ölçekler kullanıldı.

Çalışma sonucunda;

• Fiziksel tedavi ve yaratıcı sanat terapisinin beraber uygulandığı grupta, kontrol grubuna kıyasla depresyonda anlamlı olarak daha fazla iyileşme elde edildi (p< 0.001). 

• Kombine tedavi alan grupta fiziksel fonksiyonlardaki iyileşme, kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak daha fazlaydı (p=0.043).

• Yaşam kalitesinde iyileşme, diğer parametrelere benzer şekilde, kombine tedavi alan kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak daha fazlaydı (p< 0.001). 

• Hastaların %85’inde yaratıcı sanat terapisiyle, konsantrasyon seviyesinde %68.5, emosyonel durumda %79.6 iyileşme, özgüvende %72.2 ve motivasyonda %74.1 gelişim elde edildi.

Geleneksel fiziksel tedavi ile birlikte uygulanan yaratıcı sanat terapisi, sadece fiziksel tedaviye kıyasla belirgin şekilde depresyonu daha fazla azaltırken, yaşam kalitesini ve fiziksel fonksiyonlarını da daha fazla arttırmaktadır. 

MCC 1740 (Şubat 2017)

Referans:

Yukarıdaki haber Kongkasuwan R. et al., Creative art therapy to enhance rehabilitation for stroke patients: a randomized controlled trial. Clin Rehabil 2016;30(10):1016-1023’den özetlenmiştir. 

11.08.2017

ANKET

Sitemizde aşağıdaki konulardan en çok hangisini görmek istersiniz?

/node/9511/webform-results/analysis