Skip directly to content

Kalp Krizleri Grip Tanısından Sonraki Dönemde Artabilir

Kalp Krizleri Grip Tanısından Sonraki Dönemde Artabilir

Ocak 2018 tarihinde New England Journal of Medicine’da yayınlanan bir Kanada çalışmasına göre, grip (influenza) tanısı konduktan sonra kısa süre içinde kalp krizlerinde 6 katlık bir artış olduğu görülmüştür.1,2

Koroner kalp hastalığı halen tüm dünyada önde gelen ölüm nedenlerinden birisidir. İnfluenza enfeksiyonunun akut kardiyovasküler olayları ve ölümleri tetikleyebileceği hipotezi, mevsimsel influenza aktivitesi ile kardiyovasküler mortalite arasındaki ilişkinin ilk kez saptandığı 1930’lu yıllarda ortaya atılmıştır. İnfluenza ile akut miyokard infarktüsü arasında ilişki olduğunu düşündüren önceki çalışmalarda influenza enfeksiyonu için spesifik olmayan ölçütler ya da yanlılığa eğilim yaratan çalışma tasarımları kullanılmıştır. Kanada’da yapılan çalışmada laboratuvarla doğrulanmış influenza enfeksiyonu ile akut miyokard infarktüsü arasındaki ilişki değerlendirilmiştir.2

Araştırmacılar 2009 ile 2014 yılları arasında, laboratuvarla doğrulanmış influenza enfeksiyonu olan 19.729 erişkin olguyu (≥35 yaş) incelemiştir. İnfluenza tanısından önceki ve sonraki 1 yıl içinde kalp krizi nedeniyle hastaneye yatırılmış 332 hasta (çoğu 65 yaş üzeri) üzerine odaklanılmıştır.1,2 Solunum yolundan örnek alınmasından sonraki ilk 7 gün “risk aralığı” ve risk aralığından 1 yıl öncesi ve 1 yıl sonrası da “kontrol aralığı” olarak tanımlanmıştır.2

Çalışmada kalp krizi nedeniyle hastaneye yatış sayısı influenza tanısından sonraki haftada 20 iken, tanıdan önceki ve sonraki 1 yıl içinde sadece 3.3 olarak belirlenmiştir. Bu değerler, influenza tanısından sonraki 1 hafta içinde miyokard infarktüsü nedeniyle hastaneye yatışlarda kontrol aralığına göre yaklaşık 6 katlık bir artışa karşılık gelmektedir.1,2

Sonuç olarak, bu çalışmada solunum yolu enfeksiyonları, özellikle de influenza ile akut miyokard infarktüsü arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır.2

MCC 1865 (Nisan 2018)

Referans;

Yukarıdaki haber aşağıdaki kaynaklardan özetlenerek hazırlanmıştır.
1. American Heart Association. Heart attacks may increase after flu diagnosis, study says. https://news.heart.org/heart-attacks-increase-flu-diagnosis-study-says/. Erişim tarihi: 22.03.2018 itibarı ile.
2. Kwong JC, et al. Acute Myocardial Infarction after Laboratory-Confirmed Influenza Infection. N Engl J Med 2018;378:345-353.

10.05.2018

ANKET

Sitemizde aşağıdaki konulardan en çok hangisini görmek istersiniz?

/node/9511/webform-results/analysis