Skip directly to content

Klinik Popülasyonda Anksiyete ve Aşırı Aktif Mesane/Üriner İnkontinans Arasında İlişki Var Mı?

Klinik Popülasyonda Anksiyete ve Aşırı Aktif Mesane/Üriner İnkontinans Arasında İlişki Var Mı?

Sonuçları 2016 Aralık ayında Urology dergisinde yayınlanan bir çalışmada aşırı aktif mesane problemi (AAM) olan kadınlarda, anksiyete ile AAM arasındaki ilişki sorgulandı.

Çalışmayı yürüten araştırmacılar, AAM tanısı konan hastalarda semptomlar ile anksiyete arasındaki ilişkiyi araştırdılar; çalışma grubunu AAM tanısı alan hastalar oluştururken, kontrol grubunu AAM tanısı almamış kadınlar oluşturdu.

Çalışmaya katılanlarda anksiyete semptomları, Hastane Anksiyete ve Depresyon Skalası (HADS-A: Hospital Anxiety and Depression Scale) kullanılarak değerlendirildi.

AAM/inkontinans semptomları ICIQ-UI (International Consultation on Incontinence: İdrar Kaçırma Sorgulama Formu), ICIQ-OAB (International Consultation Overactive Bladder: ), UDI-6 (Urogenital Distress Inventory Short Form), IIQ-7 (Incontinence Impact Questionnaire Short Form) ve OAB-q (Overactive Bladder questionnaire) kullanılarak değerlendirildi.

Yukarıdaki parametrelerin yanı sıra, diğer psikososyal faktörler de incelendi.

Çalışmanın sonuçları dikkat çekiciydi;

·         AAM hastalarının yaklaşık yarısında (%48) anksiyete semptomları ve AAM’li hastaların %24’ünde orta derecede veya şiddetli anksiyete mevcuttu.

·         AAM hastaları aynı yaştaki kontrollere göre anlamlı olarak daha fazla anksiyete semptomu bildirmişti (HADS-A: 7.5 ± 4.5’e karşı 3.3 ± 3.6, p<0.001).

·         Anksiyetesi olan AAM hastaları, anksiyetesi olmayan AAM hastalarına göre daha şiddetli AAM/inkontinans semptomu, daha fazla sıkıntı ve yaşam kalitesi üzerinde daha fazla etki bildirmişti (ICIQ-UI, ICIQ-OAB, UDI-6, IIQ-7, OAB-q, p-değerlerinin tümü <0.05).

·         Anksiyetesi olan AAM hastalarında psikososyal güçlükler de daha fazlaydı (örn., daha fazla depresyon, daha yüksek stres düzeyleri).

·         AAM hastalarında anksiyete semptomlarının şiddeti ile AAM/inkontinans semptomlarının şiddeti arasında pozitif korelasyonlar saptanmıştı (Spearman korelasyon katsayıları 0.29 - 0.47, p<0.05).

·         Hem anksiyetesi olan hem de depresyonu olan AAM hastaları anksiyetesi olan fakat depresif olmayan hastalara göre daha yüksek ICIQ-UI ve IIQ-7 skorları bildirmiştir (sırasıyla p=0.014 ve 0.025).

Sonuç olarak AAM hastaları kontrol grubuna göre daha fazla anksiyete semptomu bildirmişti. Ayrıca anksiyetesi olan AAM hastaları anksiyetesi olmayan AAM hastalarına göre daha şiddetli AAM/inkontinans semptomları, daha kötü yaşam kalitesi ve daha fazla psikososyal güçlük bildirmişti. Anksiyete semptomlarının şiddeti ile AAM/inkontinans semptomlarının şiddeti arasında pozitif korelasyon mevcuttu.

MCC 17112 (Mayıs 2017)

Referans:

Lai H Henry et al. The Relationship between Anxiety and Overactive Bladder/Urinary Incontinence Symptoms in the Clinical Population, Urology (2016), http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.urology.2016.07.013’den özetlenerek çevrilmiştir. Erişim tarihi: 12.04.2017

25.05.2017

ANKET

Sitemizde aşağıdaki konulardan en çok hangisini görmek istersiniz?

/node/9511/webform-results/analysis