Skip directly to content

Kognitif Disfonksiyon Parkinson Hastalığı Riskinde Artışla İlişkili Olabilir mi?

Kognitif Disfonksiyon Parkinson Hastalığı Riskinde Artışla İlişkili Olabilir mi?

Yakın tarihli bir araştırma, erken kognitif disfonksiyonun, gelecekte parkinsonizm ve Parkinson hastalığı gelişimi için önemli bir risk faktörü olabileceğini gösteriyor.1,2

Hollanda, Rotterdam’da, Erasmus MC Üniversitesi Tıp Merkezi’nde yapılan çalışmada, başlangıçta kognitif skorları daha düşük olanlarda, yüksek olanlara kıyasla 8 yıl sonra parkinsonizm ve Parkinson hastalığı riskinin daha yüksek olduğu gösterildi.1,2 Harf-rakam yerine koyma ve sözel akıcılık testleri gibi belirli bazı testlerde düşük skorlar alıyor olmanın da, parkinsonizm riskinde artışla ilişkili olduğu görüldü.

Parkinsonizm ve demansı olmayan 7386 kişinin dahil edildiği Rotterdam Çalışması’nda, deneklerin başlangıçtaki kognitif durumları çeşitli testlerle değerlendirilmiş ve global kognisyon skorları belirlenmiştir.2 Parkinsonizm, hipokinezi veya bradikinezi ile birlikte en az bir tane kardinal belirti bulunması ve/veya bir nörolog ya da geriatrist tarafından klinik tanı konması olarak tanımlanmıştır.2 Parkinsonizm tanısı öncesi demans tanısı alan hastalar, olası Parkinson hastası olarak tanımlanmıştır.2 Ortalama 8.3 yıl boyunca takip edilen kohortta, parkinsonizm insidansı %1.1 olarak bulunmuştur; bu gruptakilerin %72.2’si olası Parkinson hastalığı tanısı almış, %30.4’ünde komorbid demans bulunmuştur.1 Komorbid demansı olan 24 hastadan 10’unda demans, parkinsonizm başlangıcından önce gelişmiştir.1 Başlangıçta kognitif skorları düşük olanlarda, yüksek olanlara kıyasla olası Parkinson hastalığı gelişme oranının daha yüksek olduğu görülmüştür (düzeltilmiş HR: 1.52; %95 GA, 1.11-2.08).

Bu bulguların ışığında, kognitif disfonksiyonun prodromal Parkinson hastalığı için bir işaret olarak görülebileceği belirtilmiştir.1,2 Kognitif disfonksiyon ile kısa dönemdeki parkinsonizm riski arasında ilişki bulunmasının şaşırtıcı olmadığı, ancak bu riskin 8 yıl ileriye dek uzandığının görülmesinin yeni bir bulgu olduğu vurgulanmıştır.Ayrıca bu çalışmada, kognisyonun yürütücü, dikkat, kognitif hız, bellek gibi farklı alanlarının, parkinsonizmin prodromal döneminde dahi etkilenmiş olduğu gösterilmiştir. 

Önceki çalışmalarda Parkinson hastalarında sıklıkla kognitif disfonksiyon bulunduğuna dair bulgular elde edilmişti.Ancak Parkinson hastalığı tanısı konmadan önceki dönemde kognitif durumun nasıl olduğu hakkında yeterli veri yoktu.1 Klinik parkinsonizm hastalarında, özellikle de Parkinson hastalığı olanlarda, tanı konduğunda beyindeki hasar ileri düzeye gelmiş bulunuyor.Parkinson hastalığının prodromal dönemde tanınabilmesiyle, hastalığı modifiye edebilecek tedavi girişimlerine de fırsat yaratılabileceği belirtiliyor.1 

MCC 17372 (Nisan 2018)

Referans;

Yukarıdaki haber aşağıda belirtilen kaynaklardan özetlenerek hazırlanmıştır.

1.    Cognitive Dysfunction Linked to Increased Parkinson’s Risk. https://www.medscape.com/viewarticle/886336_print(Erişim tarihi: 17 Ekim 2017 tarihi itibarı ile)
2.    Darweesh SKL, et al. Association Between Poor Cognitive Functioning and Risk of Incident Parkinsonism: The Rotterdam Study. JAMA Neurol. 2017. doi: 10.1001/jamaneurol.2017.2248

10.05.2018

ANKET

Sitemizde aşağıdaki konulardan en çok hangisini görmek istersiniz?

/node/9511/webform-results/analysis