Skip directly to content

Migren Tanısında Kadınlar ve Erkekler Arasında Fark

Migren Tanısında Kadınlar ve Erkekler Arasında Fark

Yeni bir araştırma kadınların doğru migren tanısı alma olasılığının erkeklerden çok daha yüksek olduğunu gösterdi

 

Migren kadınları (%18 oranında) erkeklere (%6 oranında) göre daha sık etkiler ancak semptomlar ve tedavi her iki cinsiyette benzerdir. Prevalans oranlarındaki farka karşın, migren tüm dünyada her iki cinsiyette de görülen en yaygın üçüncü hastalık olarak sıralanmıştır.

Son çalışmalar erkeklerin kadınlara göre migrenden daha az etkilendiklerini göstermekle kalmayıp, aynı zamanda doğru tanı alma olasılıklarının da kadınlardan daha düşük olabileceğini ileri sürmektedir.

Headache’de yayımlanan bir araştırma kadın cinsiyetinin kronik migren tanısı almayı öngören belirteçlerden biri olduğunu saptamış ve kadınların doğru tanı alma olasılığının erkeklerden çok daha yüksek olduğunu gösteren episodik migrenle ilgili 2013 yılındaki bir çalışmanın bulgularını desteklemiştir (OR 4.25; %95 GA, 1.61-11.2). Çalışma Kronik Migren Epidemiyoloji ve Sonuçlar (CaMEO: Chronic Migraine Epidemiology and Outcomes) çalışmasına katılan kronik migrenli 1254 hastanın verilerini içermiştir.

Bulgular, özellikle erkeklerde migren tanısında genel bir eksiklik olduğunu göstermiştir. Baş ağrısı nedeniyle bir sağlık profesyoneline başvuran %40.8 oranındaki kadınlardan ve erkeklerden %24.6’sı doğru tanı almıştır. Kadınların (OR 1.93; %95 GA, 1 .03-3 .61 ), migren şiddeti daha yüksek olan kişilerin ve bir uzmana başvuran hastaların doğru tanı alma olasılığı daha yüksekti (sırasıyla OR 1.25; %95 GA, 1.14-1.37 ve OR 2.38; %95 GA, 1.54-3.69).

Kayda değer biçimde, erkeklerin ağrıyla ilişkili şikayetler dahil, çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tıbbi bakım için başvurma olasılıkları daha düşüktür. Örneğin Journal of Health Services Research&Policy dergisinde yayınlanan bir sistematik gözden geçirme, baş ağrısı nedeniyle kadınların bir hekime başvurma olasılığının erkeklere göre daha fazla olduğunu gösteren 5 çalışmayı bildirmiştir.

Ayrıca, kadınların kadın ve doğum hastalıkları uzmanı takibinde oldukları yaşlarda migren teşhisi için genel olarak daha fazla fırsat mevcut olduğunu kaydetmek önemlidir.

Migrenli erkekler bir hekime başvurduklarında bile doğru tanı alma olasılıkları daha düşüktür. New York’daki Albert Einstein Tıp Fakültesi, Montefiore Baş Ağrısı Merkezi direktörü Dr. Richard B. Lipton Neurology Advisor’a şu bilgiyi vermiştir: “Klinisyenlerin cinsiyet temelinde taraflı davrandıklarını düşünmüyorum ancak cinsiyete dayalı “yüksek kuşkulanma düzeyi”ne çok fazla bel bağlıyor olabilirler. Klinisyenler migrenin kadınlarda erkeklerden daha yaygın olduğunu biliyorlar ve baş ağrısı olan kadınlara migren tanısı koymaya daha fazla eğilim gösterebilirler”.

Dr. Lipton bunu kadınlarda kardiyovasküler hastalık tanısının önündeki engele benzetmektedir ve  engel klinisyenlerin kardiyovasküler hastalığın erkeklerde daha yaygın biçimde görüldüğünü bilmelerinden kaynaklanabilir.

Tanıda gözlemlenen uyumsuzluğa karşın, kadınlar ve erkekler arasında tedavi bakımından bir farklılık yok gibi görünmektedir. Dr Lipton’a göre “Tanı konduktan sonra erkeklerin doğru şekilde tedavi edilmesi mümkündür; engel tanı düzeyindedir, tedavi düzeyinde değildir”. Dr. Lipton nörologların migrenin kadınlarda daha yaygın olmasına karşın erkeklerde de görüldüğünü akılda tutmaları gerektiğini söylemiştir. “Erkeklerde migren, küme tipi baş ağrısı gibi erkek cinsiyette daha ağırlıklı olarak görülen primer baş ağrısı bozukluklarından daha yaygındır. Uzun süredir devam eden, tekrarlayan, işlev kaybına yol açan baş ağrısı yaşayan hastalarda migren çok muhtemel bir tanıdır”.

MCC 17292 (Eylül 2017)

Referans:

Yukarıdaki haber http://www.neurologyadvisor.com/migraine-and-headache/bridging-the-gap-b...’den özetlenerek çevrilmiştir. Erişim tarihi: 22.11.2016 itibari ile

28.10.2017

ANKET

Sitemizde aşağıdaki konulardan en çok hangisini görmek istersiniz?

/node/9511/webform-results/analysis