Skip directly to content

Obezite adölesan dönemde duygusal problemlere neden oluyor

Obezite adölesan dönemde duygusal problemlere neden oluyor

Fazla kilolu adölesanlar, 6. sınıfta kilo nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmaları sebebiyle duygusal problemler yaşayabiliyorlar ve bu problemler ilerleyerek, 8. sınıfta yalnızlık ve anksiyete olarak kendini gösterebiliyor.

Kaliforniya Üniversitesi’nden Dr. Jaana Juvonen ‘’Çok sayıda adölesan bedenleriyle ilgili memnuniyetsizlik yaşamaktadır’’ diyor ve ekliyor ‘’Yaptığımız çalışmada şaşırtıcı sonuçlarla karşılaştık: adölesanların kiloları nedeniyle 8. sınıfta yaşayacağı duygusal problemleri, bu öğrencilerin 6. sınıftaki Beden Kitle İndekslerine (BKİ) bakarak öngörebiliriz’’.

Araştırmacılar Kaliforniya’daki 26 ortaokuldan 5000 öğrencinin katıldığı geniş ve uzun süreli bir çalışma tasarladılar; çalışmada 5000 öğrencinin BKİ’ne dair veriler 6. sınıf 2. yarıda, 7. ve 8. sınıflarda toplandı.

Çalışmaya dahil edilen adölesanların %52’si kız, %48’i erkekti; tüm adölesanlar her sene ‘’Emosyonel sağlık, beden memnuniyeti, sosyal anksiyete ve yalnızlık’’ konusunda sorular içeren bir anketi yanıtladılar. Ankette kiloları nedeniyle kendilerine uygulanan dışlanma, saygısız davranışlar, tehditler ve alay edilmeleriyle ilgili maruz kaldıkları olumsuz durumları oylamaları istendi.

Her bir sınıfta, çocukların neredeyse dörtte biri fazla kilolu veya obez idi; çocukların üçte biri ise 7. sınıfta en az bir kez kiloya dayalı ayrımcılık yaşadığını ifade etti. 

Araştırmacılar 7. sınıftaki çocukların kiloya dayalı ayrımcılığa dair algılarının, güncel BKİ’ne kıyasla, 8. sınıfta yaşayacakları bedenle ilgili memnuniyetsizlik, sosyal anksiyete ve yalnızlık konusundan daha fazla prediktif özelliğe sahip olduğunu gösterdi. Kız öğrenciler için baş ağrısı ve bulantı gibi duygusal konulara dair somatik semptomlar da bu durumu ayrıca doğruluyordu.

Çalışmanın sonuçları fazla kilolu olmanın ruh sağlığı üzerine negatif etkileri olduğunu da gösteriyordu. Kilo nedeniyle 6. sınıfta ayrımcılığa maruz kalan adölesanlar 2 yıl sonra ruh sağlığı açısından daha fazla semptom sergiliyordu. Yanlarına kimse oturmak istemiyor, bu kişiler partilere veya benzer etkinliklere davet edilmiyordu, kendilerini yalnız hissediyor ve anksiyete belirtileri gösteriyorlardı.

 Kilo nedeniyle ayrımcılığa maruz kalan adölesanlarda yalnızlık ve sosyal anksiyete hem kızlarda hem de erkeklerde görülüyor, ancak kızlar ek olarak kendilerini fiziksel olarak da hasta hissediyorlardı. Fiziksel olarak kendini hasta, yalnız ve anksiyeteli hissetmek, bu adölesanları sosyal ortamlardan uzaklaştırıyordu.

Araştırmacılar, beden ile ilişkili memnuniyetsizliğin, kilo konusunda ayrımcılığa maruz kalmanın dışında başka nedenlerle gelişebileceğine dikkat çekiyor. Facebook fotoğrafları dergilerdeki fotoğraflar kızlar arasında bedene dair memnuniyetsizliği artırıyor çünkü kızlar kendilerini ideal ölçülerdeki diğer kızlarla kıyaslıyorlar. Bu, konuyu çok önemseyen kızların depresif hissetmelerine neden oluyor.

Araştırmacılar orta okul döneminde kilo ve beden şekli konusunun önemle ele alınması gerektiğini, vücuttaki şekilsel değişikliklerin en fazla adölesan dönemde meydana geldiğini söylüyorlar ve yetişkinlerin çocuklarını, öğrencileri kilo ve beden ile ilgili konularda şaka yapmanın zararlı etkileri konusunda bilgilendirmeleri gerektiğine dikkat çekiyorlar.

MCC 1701 (Ocak 2017)

Referans;

Yukarıdaki haber http://www.medscape.com/viewarticle /869149 'den özetlenmiştir. Erişim tarihi: 17.11 .2016

23.11.2016

ANKET

Sitemizde aşağıdaki konulardan en çok hangisini görmek istersiniz?

/node/9511/webform-results/analysis