Skip directly to content

Orta Yaştaki Kadınlarda Cinsel İsteksizlik Toplumda Yaygın Görülen Bir Durum mu?

Orta Yaştaki Kadınlarda Cinsel İsteksizlik Toplumda Yaygın Görülen Bir Durum mu?

Cinsel sorunların en fazla orta yaştaki kadınlarda görüldüğü ve bu yaş grubunda en yaygın sorunun ‘’Cinsel istek azlığı’’ olduğu bildirilmiştir. ‘’Hipoaktif Cinsel İstek Bozukluğu (HCİB)’’ düşük cinsel isteğin klinik tablosudur ve devamlı cinsel istek azlığı veya cinsel istek yokluğuyla karakterizedir.Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı’nın (DSM) Beşinci Basımında HCİB’nin yerini “Kadınlarda cinsel ilgi/uyarılma bozukluğu” almış olsa da, Uluslararası Cinsel Tıp Derneği’nin ortak kararı HCİB terimini muhafaza etmek yönünde olmuştur.

Kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluğuna birçok faktörün katkıda bulunduğu saptanmıştır. İlişkideki zorluklar ve düşük eğitim seviyesi gibi sosyal faktörler ve depresyon, anksiyete gibi psikolojik faktörlerin yanı sıra sekse verilen öneminin, bu konudaki önemli belirteçler olduğu saptanmıştır.

Kadınların cinsel sağlığını etkileyen biyolojik faktörler hormonlarla sınırlı kalmamaktadır; üriner inkontinans ve geniş bir yelpazedeki akut veya kronik tıbbi durumlar da bu faktörlere dahildir.

Journal of Sexual Medicine’da yayınlanan bir makalede ‘’Orta Yaştaki Avustralyalı Kadınların Sağlığı ve İyi Olma Hali’’ çalışmasının sonuçları paylaşılmıştır. Bu çalışmada toplumda orta yaştaki kadınlardan oluşan bir örneklemde, cinsel istek azlığı, cinsellikle ilişkili kişisel rahatsızlık ve HCİB prevalansını tespit etmek amaçlanmıştır.

 

Çalışmanın sekonder amacı, toplum düzeyinde HCİB ile ilişkili faktörleri belirlemektir. Cinsel fonksiyon bozukluğu prevalansının bildiriminde ‘’Kadın Cinsel Fonksiyon İndeksi (FSFI)’’ kullanılmıştır. Çalışmanın üçüncül amacı ise cinsel yönden aktif ve partneri olan kadınlarda ve cinsel yönden aktif olmayan ve partneri olmayan kadınlarda toplam FSFI skorlarını bildirmektir.

Çalışmaya 40-65 yaş arası 2.020 Avustralyalı kadın dahil edilmiştir.

Çalışma sonuçlarına göre, cinsel istek azlığı prevalansı %69.3, cinsellikle ilişkili kişisel rahatsızlık prevalansı %40.5, HCİB prevalansı ise %32.2 olarak bulunmuştur.

Cinsel yönden aktif olmayan ve bir partneri olmayan kadınların %32.4’ü cinsellikle ilişkili kişisel rahatsızlık bildirmiştir. HCİB ile ilişkili faktörler, bir partnere sahip olmak (3.3 kat), alkol tüketmek (1.48 kat), vajina kuruluğu (2.08 kat), cinsel ilişki sırasında veya sonrasında ağrı  (1.27 kat), orta ila şiddetli depresyon semptomları (2.69 kat) ve psikotropik ilaç kullanımını (1.42 kat) içermiştir.

Vazomotor semptomlar cinsel arzu azlığı, cinsellikle ilişkili kişisel rahatsızlık veya HCİB ile ilişkili bulunmamıştır.

Sonuç olarak, cinsel istek azlığı, cinsellikle ilişkili kişisel rahatsızlık ve HCİB, cinsel yönden aktif olmayan ve bir partneri olmayan kadınlar dahil olmak üzere, orta yaştaki kadınlarda sık görülmektedir. Psikotropik ilaç kullanımı ve vajina kuruluğu gibi HCİB ile ilişkili bazı faktörler değiştirilebilir niteliktedir veya güvenli ve etkin ilaçlarla tedavi edilebilir. Yüksek HCİB prevalansı nedeniyle klinisyenler orta yaştaki kadınları HCİB yönünden taramalıdır.

MCC 17381 (Ocak 2018)

Referans:

Yukarıdaki haber aşağıdaki kaynaktan özetlenerek hazırlanmıştır:

Worsley R et al. Prevalence and Predictors of Low Sexual Desire, Sexually Related Personal Distress, and Hypoactive Sexual Desire Dysfunction in a Community-Based Sample of Midlife Women. J Sex Med 2017;14:675-686.

18.01.2018

ANKET

Sitemizde aşağıdaki konulardan en çok hangisini görmek istersiniz?

/node/9511/webform-results/analysis