Skip directly to content

Postmenopozda Cinsel Sağlığa Yaklaşım: Beş Dakika Çalışması

Postmenopozda Cinsel Sağlığa Yaklaşım: Beş Dakika Çalışması

Cinsellik kadın sağlığının anahtar bir unsurudur. Cinsel fonksiyon bozuklukları ve bunlara yönelik tedavilere ilişkin çalışmalarda elde edilen gelişmeler, bu konuda kadınların yardım taleplerinin olduğunu göstermektedir, ancak hastalar reddedilme korkusu veya utanç duyma nedeniyle, bu konuda doktorlarından yardım talep etmede sıklıkla çekingen davranmaktadır.

Kadınların üçte ikisi ile yarısının düşük düzeyde cinsel arzu, yetersiz vajinal kayganlaşma, ilişki sırasında ağrı duyma, haz duymama veya orgazma ulaşamama gibi sıkıntılar yaşadığı tahmin edilmektedir. Cinsel disfonksiyon prevalansının menopozla arttığı bilinmektedir ve bu oran orta yaştaki kadınlarda zirveye ulaşmaktadır. İspanya’da Kadın Cinsel Fonksiyon İndeksi -6 (FSFI-6)’nın kullanıldığı bir çalışma postmenopozal hastaların  %36.9’unun cinsel disfonksiyonla uyumlu skorlara sahip olduğunu göstermiştir. Bu tip cinsel problemlerin çoğu (hatta cinsel yolla bulaşan bazı hastalıklar) belirgin semptomlar sergilemez ve bu nedenle iyi bir hekim-hasta iletişimi büyük önem taşımaktadır.

Jinekologlar kadın genital sistemi ve üreme sağlığındaki uzmanlıkları nedeniyle hastalarıyla cinsellik hakkında açık konuşma fırsatına sahiplerdir. Zaten çeşitli çalışmalar da jinekologların hastalarının cinsel problemleriyle en sık ilgilenen doktorlar olduğunu bildirmektedir. Jinekologlar, cinsel semptomlar ile cinsel disfonksiyon arasındaki farkı tespit ederek, mevcut en iyi tedavileri sunmakta veya hastayı bir cinsel ilişki uzmanına yönlendirebilmektedirler. Cinsel disfonksiyon tanısında en önemli kriterlerden biri bunun hastada sıkıntı yaratabileceği ve bireyler arası zorluklar yaratabileceğidir.

İspanya’da yapılan bir çalışmada, İspanya Menopoz Derneği’nin (SMS) 600 üyesine e-posta yoluyla bir anket gönderilmiştir. Bu ankette hekimlerin hastalarına rutin olarak cinsellik ile ilgili konuları yöneltip yöneltmedikleri sorulmuştur ve cinsellik İspanya Menapoz Derneği temel Klinik kılavuzuna dahil edilmiş olmasına karşın, yanıt verenlerin yalnızca %53.3’ü bunu uyguladığını belirtmiştir.

2018 yılında Maturitas ‘ta yayınlanan bir çalışmada postmenopozal hastalarla yapılan jineolojik konsültasyonda cinselliği aktif olarak ele almanın cinsel problemlerin tanısını iyileştirip iyileştirmediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

İspanya’da 12 hastanede gerçekleştirilen çok-merkezli, analitik, kesitsel çalışmada, yapılan jinekolojik konsültasyonlarda başlangıçta hastaların kendileri dile getirmedikçe cinselliğe ilişkin konular haricinde olağan tıbbi öyküler alınmıştır. Ardından, 5 dakika sonra, jinekologlar hastalara cinsellik hakkında konuşma imkanı sunmuş ve olası cinsel problemleri sormuştur.

Çalışmada cinsel problemlerin prevalansının saptanması birincil hedeftir.

Çalışmaya toplam 256 postmenopozal kadın katılmıştır. Bunlardan %12.1’i görüşmenin ilk 5 dakikası içinde bir cinsel problemi bildirmiştir. Beş dakikadan sonra cinsellik hakkında soru yöneltildiğinde cinsel problemi olan hasta prevalansı %35.9 (%12.1’den %48.0’e) oranında artmıştır (p<0.0001). Cinsel problemle ilişkili ana faktörler menopoza ait genitoüriner sendrom ve daimi bir cinsel partnerin olması olarak belirlenmiştir.

Sonuç olarak, jinekolojik konsültasyonlarda postmenopozal kadınlara cinselliğe dair soru sorulması cinsel problem tanılarının sayısını arttıran önemli bir araçtır. Jinekologlara cinselliğe ilişkin soruları konsültasyonları esnasında rutin olarak sormaları tavsiye edilmektedir.

MCC 1867 (Mayıs 2018)

Referans:

Yukarıdaki haber aşağıdaki kaynaktan özetlenerek hazırlanmıştır.

Cuerva MJ et al. The sexual health approach in postmenopause: The five-minutes study Maturitas 108 (2018) 31–36.

05.06.2018

ANKET

Sitemizde aşağıdaki konulardan en çok hangisini görmek istersiniz?

/node/9511/webform-results/analysis