Skip directly to content

PURE Çalışmasının Sonuçları, Sağlıklı Beslenmenin Tanımını mı Sorguluyor?

PURE Çalışmasının Sonuçları, Sağlıklı Beslenmenin Tanımını mı Sorguluyor?

Onsekiz ülkeden, yaklaşık 135.000 kişinin beslenme alışkanlıklarının izlendiği PURE (Prospective Urban Rural Epidemiology) çalışmasının sonuçları, sağlıklı beslenme ile ilgili bilinen kalıpları sorgular nitelikte.1

PURE çalışması araştırmacıları, geçerliliği kanıtlanmış gıda tüketim sıklığı anketini kullanarak 135.335 kişinin beslenme verisini medyan 7.4 yıl süre ile toplamış ve tüketilen karbonhidrat, yağ ve protein miktarına göre gruplandırmıştır.1,2Çalışmanın sonunda, en az yağ tüketimi olan gruba (günlük kalorinin %10’u) oranla, en fazla yağ tüketimi olan grupta (günlük kalorinin %35’i) mortalitenin %23 oranında daha az olduğu gözlenmiştir (p<0.001).1,2 Buna karşın, en az karbonhidrat tüketimi olan gruba (günlük kalorinin %46’sı) göre, en fazla karbonhidrat tüketimi olan grupta (günlük kalorinin %77’si) mortalite %28 oranında daha fazla bulunmuştur(p=0.001).1,2 Bu verilere göre yazarlar, “yüksek karbonhidrat tüketimi toplam mortalitede daha yüksek bir risk ile ilişkiliyken, toplam yağ tüketimi toplam mortalitede daha düşük bir risk ile ilişkilidir” sonucuna varmıştır.1,2

Bu çarpıcı bulgular yanında, çalışmada bazı metodolojik sorunlar da bulunmakta.2 

  • “Toplam karbonhidrat” kavramı fazla basite indirgenmiştir. Karbonhidratlar, meyve, sebze, bakliyat, tam tahıllar olabileceği gibi, rafine tahıllar ve sonradan eklenmiş rafine şekerler de olabilmektedir. Farklı karbonhidratların, sağlık üzerine farklı etkileri bulunmaktadır.2
  • Çalışma katılımcıların çoğu, düşük gelir grubundaki ülkelerde yaşamaktadır ve bu ülkelerde beslenme büyük oranda karbonhidratlara, özellikle de rafine edilmiş karbonhidratlara dayanmaktadır. Örneğin yazarlar, Bangladeş için beyaz pirinci, sadece karbonhidratlar için değil, protein ve yağ için de ana besin kaynağı olarak bildirmiştir. Bu durumda, düşük gelir grubundaki ülkelerdeki beslenme rejimi ile yetersiz beslenmenin etkilerini ayırmak mümkün değil ise varılan sonuç oldukça zorlayıcıdır.2
  • Çalışmada, karbonhidratların aksine, toplam yağ tüketimi, doymuş, tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlar olmak üzere gruplandırılmıştır. Araştırmacıların da belirttiği gibi, trans yağ alımı değerlendirilmemiştir. PURE çalışması, karbonhidratlar yerine doymuş yağ kullanılmasının mortalite riskini azaltmadığı, bununla beraber, karbonhidratlar yerine çoklu doymamış yağ kullanılmasının ise azalmış mortalite ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Çalışmada, doymuş yağ yerine çoklu doymamış yağ kullanılmasının etkisi araştırılmamıştır. Oysa randomize klinik çalışmalar, doymuş yağ yerine çoklu doymamış yağ tüketiminin kardiyovasküler hastalık riskini belirgin şekilde azalttığını göstermiştir.2
  • Çalışma popülasyonunun yaklaşık üçte birini oluşturan Çinli katılımcıların toplam yağ tüketimi, günlük toplam kalorinin %17,7’si olarak görülmektedir. Bunun yanında, diğer çalışmalarda bu oran %30 civarında saptanmıştır. PURE çalışması ve diğer çalışmalarda benzer anketlerin kullanılmış olması nedeniyle bu tutarsızlık da düşündürücüdür.2

Harvard Chan Halk Sağlığı Okulu, Beslenme Bölüm Başkanı Dr. Frank Hu, sansasyonel başlıkların ve çalışma özetinin arkasına bakmak gerektiğini söylüyor: “Beslenme önerileri için ana mesajlar değişmedi; sağlıklı beslenme, bol miktarda sebze, meyve, tam tahıllar, baklagiller ve kuru yemişler, orta derecede, az yağlı süt ve deniz ürünleri ve az miktarda işlenmiş/kırmızı et, şeker eklenmiş besinler/içecekler ve rafine tahıllar içermelidir. Bu tür bir beslenme tarzı toplam yağ tüketiminde bir kısıtlama gerektirmemektedir fakat tüketilen yağ türü, hayvansal yağdan çok, bitkisel kaynaklı doymamış yağlardan oluşmalıdır.”2

MCC 17337 (Kasım 2017)

Referans;

Bu yazı aşağıdaki kaynaklardan derlenmiştir.

1. Dehghan M, et al, on behalf of the Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study investigators. Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in 18 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study. Lancet. 2017 Aug 28. pii: S0140-6736(17)32252-3. doi: 10.1016/S0140-6736(17)32252-3. [Epub ahead of print].

2. Harvard T.H. Chan School of Public Health. PURE study makes headlines, but the conclusions are misleading.https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/2017/09/08/pure-study-makes..., erişim tarihi: 06.10.2017.

01.12.2017

ANKET

Sitemizde aşağıdaki konulardan en çok hangisini görmek istersiniz?

/node/9511/webform-results/analysis