Skip directly to content

Tüberkülozun Yüksek İnsidanslı Olduğu Ülkelerden Düşük İnsidanslı Ülkelere Göçmenlerle Taşınması

Tüberkülozun Yüksek İnsidanslı Olduğu Ülkelerden Düşük İnsidanslı Ülkelere Göçmenlerle Taşınması

Tüberküloz insidansının düşük olduğu ülkelerde hastalık eliminasyonu, göçmenlerin taranmasında yenilikleri de kapsayan çoklu müdahaleleri gerektirir. İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’ya girmeden önce tüberküloz için taranmış göçmenlerin bir kohortu incelendi ve ülkeye gelişlerinden sonra bu grupta hastalığın gelişimi takip edildi.

Bazı ülkeler, yüksek tüberküloz yükü olan ülkelerden gelen büyük göçmen popülasyonlarını alırken, düşük tüberküloz insidansına sahip olmayı başardı. Düşük tüberküloz yüklü bu ülkelerin çoğunda, hastalığın büyük bir kısmı şimdi yurt dışında doğmuş kişilerde ortaya çıkmaktadır.

Tüberküloz insidansı yüksek olan 15 ülkeye giriş öncesi pilot tarama programının bir parçası olarak, Uluslararası Göç Örgütü 6 aydan daha uzun süre kalmayı amaçlayan, Birleşik Krallık vizesine başvuran 11 yaş ve üstü tüm adaylar tarandı. Başvuranlara akciğer radyografisi yapıldı ve tüberkülozu düşündüren herhangi bir sonuçta balgam testi ve kültür testi (varsa) uygulandı.

Bu çalışmada hastalık açısından negatif olarak test edilmiş ve daha sonra İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’ya göç etmiş kişilerde tüberküloz gelişimi Güçlendirilmiş Tüberküloz Gözetim Sistemi ile takip edildi. Birincil sonuçlar (klinik olarak teşhis edilen vakalar da dahil olmak üzere) tüberkülozun tüm formları ve bakteriyolojik olarak doğrulanmış akciğer tüberkülozu vakalarıydı.

Kohort çalışma 1 Ocak 2006 ila 31 Aralık 2012 arasında, Birleşik Krallık’a girmeden önce tüberküloz açısından taranan 519.955 göçmeni kapsadı. 1 Ocak 2006 ila 31 Aralık 2013 arasında Güçlendirilmiş Tüberküloz Gözetim Sistemi üzerinden bildirilen vakalar dahil edildi.

Bulgulara göre, tüberkülozun tüm formlarına dair 1873 vaka tanımlandı ve İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’ya ait verilere dayanarak, girişten önce taranan göçmenlerde tüberkülozun tüm formlarının tahmini insidansı 100.000’de 147 kişi-yıl idi. Girişten önce taranan göçmenlerde bakteriyolojik olarak doğrulanmış akciğer tüberkülozunun tahmini insidansı 100.000’de 49 kişi-yıl idi. Göğüs radyogramları aktif tüberküloz ile uyumlu fakat giriş-öncesi mikrobiyolojik sonuçları negatif olan göçmenler, radyografik anormalliği olmayanlar ile karşılaştırıldığında artan tüberküloz riski taşımaktaydı (insidans hızı 3.2, p<0.0001).

Göçten sonra tüberküloz insidansı, göç edenlerin göç ettikleri ülkelerde Dünya Sağlık Örgütü tarafından tahmin edilen tüberküloz prevalansının artması ile belirgin bir artış gösterdi. Giriş öncesi taraması yapılan 318.983 göçmenden veri tiplemesi için ikinci bir analize alınan 35 vaka indeks vaka olarak kabul edildi. Tüberküloz reaktivasyonu kabul edilen vakaların hız tahminleri 100.000 popülasyonda 46 ila 91 aralığında dağılım gösterdi.

Sonuç olarak, düşük insidanslı ülkelere girme hakkı tanınmadan önce taranan tüberküloz insidansı yüksek olan ülkelerden gelen göçmenler ileriye bulaştırma açısından ihmal edilebilir bir risk teşkil ederler, ancak artmış tüberküloz riski altındadırlar; bu durum giriş-öncesi tarama programı yakın iş birliği ile latent enfeksiyonun tespit edilmesi ve tedavisi yolu ile potansiyel olarak önlenebilir.

MCC 17290 (Eylül 2017)

Referans:

Yukarıdaki haber Aldridge R et al. Tuberculosis in migrants moving from high-incidence to low-incidence countries: a population-based cohort study of 519.955 migrants screened before entry to England, Wales, and Northern Ireland. Lancet. 2016; http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16) 31008-x

10.11.2017

ANKET

Sitemizde aşağıdaki konulardan en çok hangisini görmek istersiniz?

/node/9511/webform-results/analysis