Skip directly to content

Uzun Yıllar Boyunca Tuzdan Zengin Beslenme, Kardiyovasküler Nedenlere Bağlı Ölüm Riskini Artırıyor mu?

Uzun Yıllar Boyunca Tuzdan Zengin Beslenme, Kardiyovasküler Nedenlere Bağlı Ölüm Riskini Artırıyor mu?

Uzmanlar “Sodyum alımı ile uzun dönemdeki mortalite arasındaki ilişki nedir?” sorusuna cevap arıyor.

Hipertansiyon Önleme Çalışmasında (TOHP: Trials of Hypertension Prevention) sodyum azaltma girişiminin uygulandığı iki çalışma gerçekleştirilmiştir; 30-54 yaş arası prehipertansif yetişkinlerden alınan 24 saatlik idrar örnekleri incelendi. Çalışmanın primer sonlanım noktası ‘’mortalite’’ olarak kabul edildi ve çalışma sonrası, ortalama 24 yılda gerçekleşen ölümler, Ulusal Ölüm İndeksi kullanılarak doğrulandı.

TOHP faz I’ine dahil olan 744 katılımcıya sodyum azaltma girişimi uygulandı; katılımcıların yaş ortalaması 43 idi, %71’i erkekti. Ortalama vücut ağırlığı erkeklerde 86.7 kg, kadınlarda ise 72.5 kg olarak saptandı. Başlangıçta, idrarla sodyum atılımı erkeklerde ortalama 3.839 mg/24 saat iken, kadınlarda 2.948 mg/24 saat olarak hesaplandı.

TOHP faz II’ye dahil edilen 2.382 katılımcının yaş ve cinsiyeti TOHP faz I’e dahil edilen hastalar ile benzer olup; vücut ağırlığı açısından farklılıklar mevcuttu. Erkeklerde ortalama vücut ağırlığı 98.8 kg, kadınlarda 83.5 kg olarak ölçülmüştü. Her bir grupta başlangıçta idrarla ortalama sodyum atılımı erkeklerde 4.576 mg/24 saat iken, kadınlarda 3.541 mg/24 saat olarak hesaplandı.

Çalışma süresince toplam 251 ölüm gerçekleşti ve aktif girişimle (sodyum azaltma girişimi) %15 oranında anlamlı olmayan bir risk azalması saptandı (tehlike oranı [HR], 0.85; %95 [GA], 0.66-1.09; p=0.19). Sodyum azaltma girişiminde bulunulmayan 2.974 hastadan 272’si hayatını kaybetti.

Ortalama sodyum alımı ile mortalite arasında direkt bir doğrusal ilişki vardı. 24 saatte idrarla atılan sodyum miktarı açısından 4 grup oluşturuldu: 1. grup için idrarla atılan sodyum <2.300 mg, 2. grup için 2300-3.600 mg, 3. grup için 3.600-4.800 mg ve 4. grup için ≥4,800 mg olarak belirlendi.  Her grup için HR’ler sırasıyla 0.75, 0.95 ve 1.00 ve 1.07 olarak hesaplandı (trend için p=0.30). Yani sodyum miktarı bazında her 1.000 mg/24 saat için ortalama HR 1.12’di (%95 GA, 1.00-1.26; p=0.05).

Sonuç olarak yüksek sodyum alımında mortalite riski artarken, en düşük sodyum tüketimi seviyesinde dahi olsa toplam mortalite ile direkt bir ilişki vardı. Bu sonuçlar, 20 yıllık bir süre zarfında azaltılmış sodyum ve sodyum/potasyum alımının toplam mortalite açısından yararıyla uyumludur.

Sodyum alımı ile kardiyovasküler sonuçlara ilişkin karşıt kanıtların çoğu 24 saatlik idrar örneklerinde sodyum düzeylerine bakılmaması ve ölçümlerin zaman içinde tekrarlanmamasına dayanmaktadır. Buna karşılık, bu çalışmada 24 saatlik idrar örnekleri yedi kez ölçülmüştür. 24 saatte sodyum alımında her 1000 mg artışa karşı toplam mortalitede %12 artış saptanması oldukça etkileyicidir. Tuz bağımlılığı muhtemelen erken yaşlarda edinilir ve büyük olasılıkla önlenebilir.

MCC 17138 (Mayıs 2017)

Referans:

Yukarıdaki haber http://www.acc.org/latest-in-cardiology/journal-scans/2016/10/03/15/48/s...’den özetlenerek çevrilmiştir. Erişim tarihi: 23.11.2016

Cook NR et al. Sodium Intake and All-Cause Mortality Over 20 Years in the Trials of Hypertension Prevention. J Am Coll Cardiol 2016; 68:1609–17.

 

07.06.2017

ANKET

Sitemizde aşağıdaki konulardan en çok hangisini görmek istersiniz?

/node/9511/webform-results/analysis