Skip directly to content

Yeni Antibiyotik Direnç Genleri Bulundu

Yeni Antibiyotik Direnç Genleri Bulundu

Karbapenemler, hayatı tehdit eden enfeksiyonlarda ya da çoklu ilaç direncine sahip bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonlarda son çare olarak kullanılan geniş spektrumlu beta laktamlardır. En potent antibiyotik sınıfı olan karbapenemlere karşı oluşan direnç, karbapenem antibiyotiklerdeki beta laktam halkasını hidrolize eden karbapenemaz enzimleri sebebi ile oluşmaktadır. Bu enzimler genellikle mobil genetik parçalarla kodlanır, geniş substrat spektrumu ve klinik olarak yararlı inhibitörlerin eksikliği, onları özellikle antibiyotik direnç belirteçlerinde sorunlu bir sınıf haline getirmektedir.

Berglund Fanny ve meslektaşlarının yaptığı ve 2017 yılında Microbiome dergisinde yayınlanan çalışmada, metallo-β-laktamazlar ile ilgili keşfedilmemiş geniş bir rezervuar olduğu ve bu rezervuarın bir bölümünün yayılarak halk sağlığını tehdit edebileceği hipotezi öne sürülmüştür. Bu sebeple  bu enzimlerin klinik olarak en önemli alt sınıfı olan B1 sınıfı yeni metallo-β-laktamazların tanımlanması amaçlanmıştır.

Çalışmada yeni bir hesaplama metodunu baz alan optimize edilmiş saklı Markov modeli kullanılarak, yeni metallo-β-laktamaz genlerini tanımlayabilmek için 10.000’den fazla bakteri genomu ve plazmidi analiz edilerek, 5 terabitten daha fazla metagenomik veri tanımlandı. Tanımlama sonucunda, daha önceden tanımlanmamış 59 metallo-β-laktamaz gen ailesinden 76 yeni gen öngörüldü. Escherichia coli konağındaki imipenemi hidrolize edebilme yeteneği, test edilen 21 genin 18’inde deneysel olarak doğrulandı. Yeni tanımlanan B1 metallo-β-laktamaz genlerinin iki tanesi, daha önce metallo-β-laktamazlar için tanımlanmamış, aktif bölgelerinde atipik çinko-bağlama motifleri içermekteydi.

Filogenetik analiz, B1 metallo-β-laktamazların evrimsel kökenlerine göre 5 temel gruba bölünebileceğini göstermiştir. Çalışmadan alınan sonuçlar, bir istisna dışında daha önce tanımlanmış tüm mobil B1 β-laktamazların, Shewanella spp. ve diğer Proteobakteriyel türlerden evrimleştiğini göstermektedir.

Sonuç olarak, bu çalışmada tanımlanan gruplar ile birlikte şimdiye kadar tanımlanan B1 metallo-β-laktamazların sayısı iki kattan daha fazla artmıştır. Çalışma bulguları, bu önemli antibiyotik dirençli gen sınıfının çeşitliliğini ve evrimsel geçmişini aydınlatmış ve bizi gelecekte klinik pratikte karşılaşılabilecek zorluklara hazırlamaya başlamıştır.

MCC 1872 (Mayıs 2018)

Referans;

Yukarıdaki haber aşağıda belirtilen kaynaktan özetlenerek hazırlanmıştır.

Berglund F, et al. Identification of 76 novel B1 metallo-β-lactamases through large-scale screening of genomic and metagenomic data. Microbiome. 2017;5:134 DOI 10.1186/s40168-017-0353-8

05.07.2018

ANKET

Sitemizde aşağıdaki konulardan en çok hangisini görmek istersiniz?

/node/9511/webform-results/analysis