Skip directly to content

Yetişkinlikte Başlayan Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Klinik Pratikte Sık Karşılaşılan Bir Durum mu?

Yetişkinlikte Başlayan Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Klinik Pratikte Sık Karşılaşılan Bir Durum mu?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) nörogelişimsel nedeni ile ilişkili hipotez, yakın tarihte yapılan çalışmaların sonuçları ile sarsılmıştır: Buna göre DEHB semptomlarıyla başvuran yetişkinlerin %67.5-90’ında çocukluk çağında DEHB bulunmamaktadır. Bu veri, yetişkinlikte başlayan DEHB kavramının ortaya atılmasına yol açmıştır. 

Konu ile ilgili çalışan bazı bilim adamları yetişkinlikte başlayan DEHB’si olan kişilerin çocuklukta eşik altında kalan semptomlar yaşadıklarını ve daha sonra önceki sosyal ve eğitsel destekler ortadan kalktığında, bu semptomların kompanse edilmeyip tam DEHB sendromuna dönüştüğünü ileri sürmüştür. 

Yaygın savunulan diğer hipotez ise, yetişkinlikte başlayan DEHB’nin, yetişkinlikte ortaya çıkan DEHB benzeri başka bir nörolojik veya psikiyatrik bozukluğun hatalı tanısı olabileceğine ilişkindir. Örneğin, uyku bozuklukları, çocuklarda ve yetişkinlerde aşırı uyku halinin (hipersomnolans) sonuçları olarak DEHB benzeri semptomlara yol açabilir 

Psychiatry Research’te yayınlanan bir çalışmada, primer şikayetleri DEHB semptomları olan yetişkinleri içeren büyük bir klinik popülasyonda yetişkinlikte başlayan DEHB’nin sıklığının ölçülmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ayrıca hem psikiyatrik komorbiditelerin hem de hipersomnolansın klinik karakteristikleri, oranı ve başlama yaşı çocuklukta ve yetişkinlikte başlayan DEHB’li hastalar arasında karşılaştırılmıştır. 

Çalışmaya Ocak 2012-Haziran 2016 arasında, primer şikayeti DEHB semptomları olan 446 yetişkin hasta katılmıştır. Bu hastalar, yetişkin DEHB polikliniğine sevk edilmişler, çocuklukta (6-12 yaş arası, çoğunlukla bilgi veren kişinin ve okulun raporlarına dayalı) ve güncel olarak 18 semptomun ve bunlarla ilişkili bozukluğun varlığını değerlendirmek amacıyla yapılandırılmış bir DEHB mülakatına (Yetişkinlerde DEHB için Tanısal Mülakat-DIVA-2) tabi tutulmuşlardır. DIVA-2, DEHB’nin değerlendirilmesi ve tanısı için güvenilir bir araçtır. 

Primer şikayeti DEHB olan 446 yetişkini içeren çalışmada yetişkinlikte başlayan DEHB sıklığının düşük olduğu (%6.9) ve primer izole bir durum olarak yetişkinlerin %2.8’inde mevcut olduğu belirlenmiştir. Tipik olarak çocuklukta başlayan DEHB’li kişilere kıyasla, bu kişilerde semptomlar daha az şiddetli bulunmuştur ve hipersomnolans bozukluğu komorbiditesi eğilimleri daha fazla saptanmıştır. 

Çalışma bulguları, DEHB’nin yetişkinlikte başladığı hastalarda DEHB ile örtüşebilen veya DEHB semptomları ile benzerlik gösteren diğer bozuklukların dışlanması gerekliliğini pekiştirmektedir.

MCC 1862 (Mayıs 2018)

Referans: 

Yukarıdaki haber aşağıdaki kaynaktan özetlenmiştir. 
Lopez R et al. Is adult-onset attention deficit/hyperactivity disorder frequent in clinical practice? Psychiatry Research 257 (2017) 238–241.

10.05.2018

ANKET

Sitemizde aşağıdaki konulardan en çok hangisini görmek istersiniz?

/node/9511/webform-results/analysis