Skip directly to content

Yumurta Yemek Kardiyovasküler Hastalık ve Tip 2 Diyabet Riskini Yükseltiyor mu?

Yumurta Yemek Kardiyovasküler Hastalık ve Tip 2 Diyabet Riskini Yükseltiyor mu?

Koroner kalp hastalığı (KKH) halen tüm dünyada en yaygın ölüm nedenidir. 1971 yılında, Framingham Çalışması’ndan 14 yıl sonra yüksek kolesterol ile KKH riskindeki artış arasında ilişki olduğunu bildiren veriler yayınlanmıştır. Çalışmada yüksek kolesterolün herhangi bir spesifik nedeni üzerine odaklanılmamış olmasına rağmen, bu sonuç beslenme-kalp hastalığı hipotezinin daha fazla kabul görmesine yol açmıştır. Bu hipoteze göre, yüksek serum kolesterolü besinlerle alınan kolesterol ve doymuş yağların doğrudan bir sonucuydu ve bu nedenle, kolesterol alımını azaltmak için daha az yumurta tüketmek gerekiyordu.

Framingham Çalışması’nın daha sonraki yıllarda yapılan bir analizinde yumurta tüketimi ile serum kolesterolü, tüm nedenlere bağlı ölüm, toplam KKH, miyokard infarktüsü ya da angina pektoris arasında herhangi bir ilişki bulunmamıştır. Buna rağmen, yumurta tüketimi birçok çalışmanın odak noktası olmuş ve KKH riskini azaltmaya yönelik olarak ve tip 2 diyabet hastalarının beslenme önerilerinde sınırlı yumurta tüketimi önerilmiştir.

European Journal of Clinical Nutrition dergisinde Eylül 2017 tarihinde yayınlanan bir makalede 2010 yılından önceki 10 yıl içinde yumurta tüketimiyle ilgili yapılan gözlemsel ve girişimsel çalışmalar analiz edilmiştir.

Bazı gözlemsel çalışmalarda yumurta tüketimi ile kardiyovasküler hastalık riski arasında ilişki olduğu bulunmakla birlikte, girişim çalışmalarının sonuçları bu bulguları doğrulamamıştır. Sağlıklı kişiler ve diyabetli hastaları içeren gözlemsel çalışmalarda en fazla yumurta tüketen kişilerin başlangıç özellikleri incelendiğinde, referans grubuyla karşılaştırıldığında, kalp hastalığı ve diyabet gelişiminde rol oynayan çeşitli özellikleri paylaştıkları görülmüştür. Bu grupta, erkeklerin, sigara içenlerin ve daha yüksek vücut kütle indeksi olanların oranı daha yüksekti. Ayrıca, yüksek miktarda yumurta tüketenlerde enerji alımı, toplam yağ/doymuş yağ ve kırmızı/işlenmiş et tüketimi daha fazla ve meyve/sebze tüketimi daha düşük düzeylerdeydi.

Yüksek kaliteli girişimsel çalışmalarda, sağlıklı kişilerde ve tip 2 diyabet hastalarında daha fazla yumurta tüketiminin kardiyovasküler hastalık ve tip 2 diyabete yönelik risk göstergeleri üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmadığı saptanmıştır.

Çalışmanın sonuç bölümünde, haftada yedi adete kadar yumurtanın güvenle yenebileceği bildirilmektedir. Ancak, kardiyovasküler hastalığı ya da tip 2 diyabeti olan hastalarda sağlıklı bir yaşam tarzı ve uygun tıbbi tedavinin önemli olduğu özellikle vurgulanmaktadır.

MCC 1801 (Ocak 2018)

Referans;

Yukarıdaki haber aşağıdaki kaynaktan özetlenerek hazırlanmıştır.

Geiker NRW, et al. Egg consumption, cardiovascular diseases and type 2 diabetes. European Journal of Clinical Nutrition 2017:1-13. doi:10.1038/ejcn.2017.153. (advance online publication, 27 September 2017).

09.04.2018

ANKET

Sitemizde aşağıdaki konulardan en çok hangisini görmek istersiniz?

/node/9511/webform-results/analysis