Skip directly to content

Zumba’nın Sağlığa Yararlarına Bilimsel Bakış: Sistematik Gözden Geçirme Çalışması Ne Diyor?

Zumba’nın Sağlığa Yararlarına Bilimsel Bakış: Sistematik Gözden Geçirme Çalışması Ne Diyor?

Günümüzde, fiziksel egzersiz olarak geleneksel yaklaşımın alternatifi olabilecek, çok sayıda katılımcıyı dahil edebilecek, yeni nesil organize fiziksel aktiviteler ortaya çıktı. Bunlar arasında, Zumba fitness her geçen gün artan katılımcı sayısıyla son derece popüler hale geldi.  

Bu çalışmada, Zumba fitness’ın,  fiziksel fonksiyon ve iyilik hali üzerine etkisine dair kanıtların gözden geçirilip özetlenmesi ve analiz edilmesi hedeflendi.

Sistematik gözden geçirme çalışmasında, ‘’Zumba’’ anahtar kelimesi MEDLINE, Scopus, Bandolier, PEDro ve Web of Science isimli veritabanlarında tarandı. Tarama sonucunda, sadece hakemli dergilerdeki İngilizce olarak yayınlanmış çalışmalar değerlendirmeye alındı.

18-65 yaş aralığındaki 586 katılımcıyı içeren, 11 makale kategorize edildi. Yapılan kalite değerlendirmesi sonucunda, 4 çalışma yüksek kaliteli olarak nitelenirken, 7 çalışma düşük kaliteli olarak nitelendi. Sonuçlar birkaç ayrı kümede değerlendirildi:

  • Antropometrik parametreler ve vücut kompozisyonu
  • Hormonal ve metabolik profil
  • Aerobik ve kardiyovasküler performans
  • Müsküler fitness parametreleri
  • Yaşam kalitesi, ağrı skoru ve  fiziksel aktivite anketi

Çalışmanın sonuçlarına göre Zumba fitness;

  • Aaerobik kapasiteyi geliştiren etkili bir fiziksel aktivite olarak düşünülebilir
  • Vücut ağırlığını düşürmede ve diğer vücut ölçümlerinde az miktarda da olsa pozitif etkisi vardır
  • Yaşam kalitesini arttırır
  • Müsküler güce ve esnekliğe yönelik pozitif etkisinin olduğuna dair kanıtlar sınırlıdır

Sonuç olarak,  Zumba fitness aerobik kapasiteyi arttıran etkili bir fiziksel akvitedir. Kas gücü ve esnekliğine pozitif etkisi ile ilgili kanıtlar sınırlıdır.

MCC 17166 (Haziran 2017)

Referans:

Yukarıdaki haber Vendramin B. et al., Health Benefits of Zumba Fitness Training: A Systematic Review., 2016; 10.1016/j.pmrj.2016.06.010’dan özetlenerek çevrilmiştir. 

17.07.2017

ANKET

Sitemizde aşağıdaki konulardan en çok hangisini görmek istersiniz?

/node/9511/webform-results/analysis