Skip directly to content

Tüm sağlık çalışanları için önerilen aşılar

a.İnfluenza aşısı

 • Kontrendikasyonları olmayan tüm sağlık çalışanları yıllık olarak aşılanmalıdır.

 

b. Hepatit B aşısı

 • Bağışık olmayan tüm sağlık çalışanları için endikedir.
 • Aşılama öncesinde HBsAg, anti-HBc-IgG, antiHBc-total ve anti-HBs bakılmalıdır.
 • Primer üç doz aşılama sonrası yeterli koruyucu düzeyde (10 mIU/ml) antikor oluşmayan kişilere ikinci aşı serisi (üç doz) uygulanmalıdır.
 • İkinci aşı serisi sonunda anti-HBs tekrar negatif bulunursa bu kişiler hepatit B enfeksiyonuna duyarlı kabul edilmeli, bu konuda bilgilendirilmeli ve riskli temas durumunda hepatit B immünoglobulin (HBIG) ile profilaksi önerilmelidir.
 • Daha önce aşılanmış olup yeterli antikoru olmayan sağlık personeline bir hatırlatma dozu aşı önerilmektedir.

 

c. Kızamık-kızamıkçık-kabakulak (KKK) aşısı

 • Bağışık olmayan tüm sağlık çalışanları için endikedir.
 • Kızamık, kabakulak ve kızamıkçığa karşı bağışıklık kanıtı olmayan bütün sağlık personeli, en az 28 gün ara ile 2 doz KKK aşısı olmalıdır.

 

d. Tetanoz-difteri aşısı (Td/Tdap) 

 • Kılavuzlarda bahsedilen güncel erişkin aşılama önerileri geçerlidir. 10 yılda bir Td rapeli önerilir. Bunlardan birinin Tdap olması önerilir.

 

e. Suçiçeği aşısı

 • Suçiçeğine karşı bağışıklığı olmayan tüm sağlık personeli 4-8 hafta arayla iki kez aşılanmalıdır.

 

f. Hepatit A aşısı*

 • İnaktive, canlı atenüe ve kombine olmak üzere üç farklı tip Hepatit A aşısı mevcuttur.
 • Hepatit A aşıları 2 doz olarak 0 ve 6. ayda uygulanmalıdır. Eğer ikinci doz 6. ayda uygulanamazsa 18. aya kadar uygulanabilir.

 

Önerildiği kişiler;

 • Mesleki olarak enfeksiyon riski artmış kişiler (çocuk kliniklerinde, yuva ve kreşlerde çalışan seronegatif personel)
 • Entellektüel yetenekleri bozulmuş, özel bakıma gereksinim gösteren hastaları barındıran kurumlarda hem hastalar hem de sağlık/bakım personeli
 • HAV ile enfekte primatlarla veya araştırma laboratuvarı şartlarında çalışan kişiler

 

g. Polio, meningokok, tifo, kuduz aşıları

 • Sadece mikroorganizma ile temas riski olan mikrobiyolog gibi laboratuvar çalışanlarına önerilmektedir.