Skip directly to content

Ebeveynlerin ruh sağlığı çocukların ruh sağlığı ile bağlantılı mı ?

Ebeveynlerin ruh sağlığı çocukların ruh sağlığı ile bağlantılı mı ?

JAMA Psychiatry dergisinde yayınlanan bir çalışmada, ebeveynlerinde psikiyatrik bozukluk- özellikle antisosyal kişilik bozukluğu, esrar suistimali veya intihar girişimi öyküsü- olan çocuklarda intihar girişimi ve şiddet suçları işleme olasılığının daha yüksek olduğu bulundu.

Çalışmanın yazarları “Çocukta intihar teşebbüsü ve şiddet suçları için artmış risklerin geniş bir ebeveyn psikiyatrik hastalık spektrumu boyunca belirgin olduğunu” yazdı. Yazarlar “Her iki olumsuz sonuç için gözlemlenen göreceli risk paternlerindeki benzerlikler, kendine yönelik ve kişilerarası şiddetin ortak bir etiyolojiye sahip olabileceğini göstermektedir.” diyerek sonuçlara dair gözlemlerini dile getirdiler.

Manchester Üniversitesi’nden Pearl L. H. Mok, PhD ve meslektaşları, Danimarka tıbbi kayıtlarını kullanarak 1.743.525 adölesanı, 15. doğum günlerinden itibaren takip etti. Grup, Danimarka’da 1967-1997 yılları arasında doğmuş olanların tam kohortunu oluşturdu. 

Araştırmacılar ebeveynlerinde psikiyatrik bozukluk olanlar ile ebeveynleri herhangi bir ruh sağlığı tanısı taşımayan çocukların intihar girişimi oranı ve işlenen şiddet suçlarını karşılaştırdı. Değerlendirdikleri durumlar; demans, madde kötüye kullanımı/suistimal bozuklukları, ruh hali ve anksiyete bozuklukları, kişilik bozuklukları, intihar girişimleri ve şizofreni ile ilişkili bozukluklar dahil olmak üzere, tüm ruhsal bozuklukları içeriyordu.

Toplamda, herhangi bir ruh sağlığı bozukluğu öyküsü olan ebeveynlerin çocuklarının intihara teşebbüs etme veya şiddet suçları işleme ihtimali, ebeveynlerinde ruh sağlığı bozukluğu bulunmayan çocuklara kıyasla 2 kattan da fazlaydı.  Dahası, her iki ebeveyninde de ruh hastalığı ya da intihar girişimi öyküsü olanlar, böyle bir öyküye sahip yalnızca bir ebeveyni olanlardan 2 kat daha fazla risk taşıyordu.

Duygu durum bozukluğu olan ebeveynlerin çocuklarında yalnızca bir miktar artmış bir intihar girişimi riski veya şiddet suçu bulunmasına karşın, bazı duygu durum bozuklukları çocuklarda intiyhar riskini artırıyordu.

Antisosyal kişilik bozukluğu olan ebeveynlerin çocuklarında intihar girişimi ihtimali, böyle bir tanı konmamış ebeveyni olanlar ile karşılaştırıldığında 4 kat daha fazla, şiddet suçu işleme olasılığı ise 3 kat daha fazlaydı.

Ebeveynleri esrar kullanan çocukların şiddet suçu işleme ihtimali 4 kat daha fazla, intihara kalkışma ihtimali ise 3 kattan daha fazlaydı. Benzer şekilde, intihar girişiminde bulunan ebeveynlerin çocukları arasında, her iki risk de 3 kattan daha fazlaydı.

Yazarlar ”Ebeveynlerin sosyo-ekonomik durumlarında düzeltme yaptıktan sonra bile bu ilişkilerin göreceli olarak güçlü kaldığını” bildirdi.

Yazarlar ”Kuşaklar arası iletiminin ruhsal bozuklukların ailesel iletiminden bağımsız olduğu biliniyor olsa da,  psikiyatrik hastalık için paylaşılan genetik zeminin bulgularımızı açıklayabilen muhtemel bir yol olabileceğini” belirtti. Yazarlar, çocuklarına da fayda sağlamanın bir yolu olarak, ebeveyne ait ruhsal bozukluklar için erken müdahaleyi önermekteler.

MCC 17269 (Eylül 2017)

Referans:

Yukarıdaki haber http://www.psychiatryadvisor.com/suicide-and-self-harm/impacts-of-parent...’den özetlenmiştir. Erişim tarihi: 23.01.2017 itibari ile

20.09.2017

ANKET

Sitemizde aşağıdaki konulardan en çok hangisini görmek istersiniz?

/node/9511/webform-results/analysis