Skip directly to content

Genç Yaşta Çocuk Sahibi Olan Anneler Daha Yüksek Kalp Hastalığı Riski Altında mı?

Genç Yaşta Çocuk Sahibi Olan Anneler Daha Yüksek Kalp Hastalığı Riski Altında mı?

Journal of the American Heart Association dergisinde yeni yayınlanan bir çalışmada ilk hamileliğini genç yaşlarda yaşayan kadınlar ile daha ileri yaşlarda yaşayan kadınlar arasındaki kardiyovasküler hastalık riski karşılaştırılmıştır.

2012 Uluslararası Yaşlılıkta Hareketlilik Çalışması’na (IMIAS) katılan 65 ile 74 yaş arasındaki 1047 kadından elde edilen veriler incelenmiştir. Çalışma Arnavutluk, Brezilya, Kanada ve Kolombiya’da yaşayan kadınlarda yürütülmüştür. Kadınların ilk hamilelik yaşına ilişkin bilgiler elde edilmiş ve Framingham Risk Skoru (FRS) kullanılarak kardiyovasküler hastalık riskiyle korelasyonlar değerlendirilmiştir.

İlk hamileliğini 20 yaşından önce yaşayan kadınlarda uzun dönemdeki kardiyovasküler hastalık riskinin, daha ileri yaşlarda anne olanlardan çok daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, hiç doğum yapmamış kadınlarda FRS ile ölçülen kardiyovasküler riskin en düşük düzeyde olduğu bulunmuştur.

Çalışmanın araştırmacılarından Prof. Pirkle, verilerin beş farklı çalışma bölgesinden geldiğini ve tüm bölgelerde erken yaşta çocuk sahibi olunması ile daha yüksek kardiyovasküler risk arasında rölatif olarak tutarlı bir ilişki bulunduğunu, bunun da sonuçların geçerliliğini desteklediğini belirtmiştir. Ayrıca, kan testi sonuçları gibi biyobelirteç ölçümlerine ve kan basıncı gibi klinik ölçütlere dayanan FRS’nin, katılımcıların kendi bildirimlerine dayanan gözlemsel epidemiyolojik çalışmalara göre daha az yanlılık eğilimi taşıdığını bildirmiştir.

Bununla birlikte, çalışmaya katılan kadınlarda yaşları nedeniyle bellek bozukluğu riski vardır; bu durum sonuçlarda yanlılığa yol açmış olabilir. Çalışmanın erken mortalite oranlarının yüksek olduğu (özellikle Brezilya ve Kolombiya) orta gelirli kesimlerde yürütülmesi de diğer bir potansiyel yanlılık nedeni olarak düşünülebilir.

Bu sonuçların iki mekanizmaya bağlı olabileceği düşünülmektedir.

1. Erken yaşta hamile kalan kadınların eğitimlerini bitirme ve yaşamları boyunca yeterli gelire sahip olma şansları daha düşük olabilir. Sonuçta, bu grupta kardiyovasküler hastalık riskini arttıran sağlıksız stres koşulları ve sigara gibi olumsuz davranışlar daha fazla olabilir.

2. Gelişim açısından ergenlik önemlidir. Bu dönemde çocuk doğurulması kalıcı olarak bazı fizyolojik değişiklere yol açabilir ve buna bağlı olarak zaman içinde kalp üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkabilir.

Prof. Pirkle’a göre, mekanizması ne olursa olsun, çalışma sonuçları birçok toplumda yaygın kabul gören ergenlik döneminde çocuk doğurulmaması gerektiği inancını desteklemektedir.

MCC 17355 (Aralık 2017)

Referans;

Yukarıdaki haber aşağıdaki kaynaktan özetlenerek çevrilmiştir.

Sandoiu A. Teen moms at risk of heart disease, published 1 November 2017. https://www.medicalnewstoday.com/articles/319933.php(Erişim tarihi: 27.11.2017 itibarı ile)

18.01.2018

ANKET

Sitemizde aşağıdaki konulardan en çok hangisini görmek istersiniz?

/node/9511/webform-results/analysis