Skip directly to content

Pfizer 60 Ülkeye Ait Antibiyotik Direnci Sürveyansı Bilgilerini ‘ATLAS’ İle Hekimlere Sunuyor

Pfizer 60 Ülkeye Ait Antibiyotik Direnci Sürveyansı Bilgilerini ‘ATLAS’ İle Hekimlere Sunuyor

Pfizer antibiyotik direnci ile mücadele için yeni bir adım attı ve ATLAS

 

Pfizer, ATLAS® (Antimikrobiyal Testi Liderliği ve Sürveyansı-Antimicrobial Testing Leadership and Surveillance) web sitesini geçtiğimiz günlerde lanse etti. ATLAS® hekimlere ve küresel sağlık otoritelerine, giderek büyüyen bir problem olan ‘’antimikrobiyal direnç paternleri ile ilgili 60 ülkeye ait verileri’’ kolay erişebilir ve kullanıcı dostu bir web sitesi olarak sunuyor.

Giderek büyüyen bir problem olarak ele alınan antimikrobiyallere karşı direnci yönetmede ana unsur ‘’bakteriyel direnç paternlerinin anlaşılması’’dır. Bu noktada ATLAS® sadece hekimlere hastaları için en uygun antimikrobiyal tedaviyi seçmelerine yardım etmekle kalmıyor, aynı zamanda küresel sağlık otoritelerinin antimikrobiyallere direnci azaltma stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olacak datayı da sağlıyor.

ATLAS®’ın lansmanı Pfizer tarafından 22 Nisan 2017 tarihinde Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi’nde (ECCMID) Viyana’da yapıldı.

ATLAS® hekimlere antimikrobiyallere olan direnç ile ilgili dataları değerlendirme, analiz yapma ve patojen, bölge, örneğin kaynağı ve in vitro duyarlılık bilgilerini kullanarak tablo ve figürler oluşturma olanağı sunuyor.

ATLAS® veritabanı her 6 ayda bir, 60’tan fazla ülkeden elde edilen yeni direnç verileri kullanılarak güncelleniyor. ATLAS® web sitesiniwww.atlas-surveillance.com linkini kullanarak ziyaret edebilirsiniz.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) antimikrobiyallere olan direnci, ciddi enfeksiyonları tedavi etme becerisini tehdit eden ve standart prosedürleri kullanmayı zorlaştıran küresel sağlık açısından en büyük tehditlerden biri olarak kabul ediyor.

Sağlık ile ilişkili enfeksiyonların birçoğunun nedeni Gram negatif bakterilerdir ve mevcut antibiyotik tedavilerinin birçoğuna karşı giderek artan düzeyde direnç geliştirmektedir. Bu enfeksiyonlar hastalarda mortalite oranlarında ve sağlık-bakım giderlerinde artışa neden olur. Günümüzde her yıl antimikrobiyal direnç nedeniyle küresel olarak yaklaşık 700.000 ölüm gelişiyor ve eğer bu konuda bir önlem alınmazda 2050 yılında bu sayının 10 milyona erişeceği öngörülüyor.

ATLAS® ve Pfizer'ın antimikrobiyal dirençle ilgili sorumluluğu

Pfizer ürün portföyünde 80’den fazla antiinfektif ilacı hastaların kullanımına sunan, antiinfektif alanında önde gelen bir firmadır ve antimikrobiyal direncin neden olduğu ciddi halk sağlığı probleminin bilincindedir, bu konuda önemli adımlar atmaktadır.

2016 yılının başlarında Pfizer ‘’Antimikrobiyal Direnç ile Mücadele Deklarasyonu’nu (Declaration on Combating Antimicrobial Resistance) 100’den fazla firma ve 13 meslek odası ile birlikte imzalamıştır. Deklarasyonu takiben Pfizer ve 13 meslek örgütü antimikrobiyal direnç konusunda ‘’Antimikrobiyal Direnç ile Mücadelede Endüstri Yol Haritası (Industry Roadmap to Combat Antimicrobial Resistance) aksiyon planına imza atmış ve 4 ana aksiyon adımını 2020 yılında uygulamaya geçirmeyi vaat etmiştir. etmişlerdir.

MCC 17210 (Temmuz 2017)

Referans:

Yukarıdaki haber http://press.pfizer.com/press-release/pfizer-unveils-atlas-interactive-u...’den özetlenerek çevrilmiştir. Erişim tarihi: 22.05.2017 itibari ile

28.10.2017

ANKET

Sitemizde aşağıdaki konulardan en çok hangisini görmek istersiniz?

/node/9511/webform-results/analysis